کد خبر: ۲۴۵۹۸

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست از مشخص شدن ساختار ژنتیکی جمعیت ‏های یوزپلنگ آسیایی خبر داد وگفت: این ساختار با هدف بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین‏جمعیتی، وجود یا عدم وجود درون‏آمیزی، ساختار ژنتیکی جمعیت‏ های یوزپلنگ آسیایی مشخص شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، «اصغر مبارکی» مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی افزود: به ‏منظور مدیریت پایدار ژنتیکی یوزهای آسیایی، طرح پژوهشی با عنوان "بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‏‏ های یوزپلنگ آسیایی با استفاده از آنالیز ژن‏ های nDNA و mtDNA " با هدف بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین‏ جمعیتی، وجود یا عدم وجود درون‏ آمیزی، تعیین میزان جریان ژنی و برآورد فاصله ژنتیکی میان کلیه جمعیت‏ های یوزپلنگ آسیایی، در بخش زیست فناوری دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، اجرا گردید.

مبارکی با بیان اینکه جمعیت‏ های مختلف یوزپلنگ آسیایی شامل ذخیره‏ گاه زیستکره توران، پارک ملی کویر، یزد و کرمان مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد؛ بنا به توضیحات مجری پروژه خدرزاده، در این پژوهش، به‌‌منظور بررسی جامع ژنتیکی جمعیت‏ های تحت مطالعه، از 20 جایگاه‏ ریزماهواره و 15 ژن هسته‏ای و میتوکندریایی استفاده ‏شد، به ‏این شکل ‏که از 20 جایگاه‏ ریزماهواره در راستای ژنوتایپینگ هر دو جنس نر و ماده، از توالی‏ یابی 9 ژن هسته‏ای برای آنالیز مسیر مادری و پدری، از توالی‏ یابی 4 ژن میتوکندریایی برای آنالیز مسیر مادری و از توالی‏ یابی 1 ژن مشتمل بر 2 ناحیه در کروموزوم Y به‏ منظور آنالیز مسیر پدری استفاده شد.

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بیشترین تنوع ژنتیکی جمعیت‏ های یوزپلنگ در کرمان، سپس یزد و بعد ذخیره‏ گاه زیستکره توران و کمترین تنوع ژنتیکی نیز مربوط به یوزپلنگ پارک ملی کویر قراردارد و لذا وجود درون‏ آمیزی و افزایش همخونی در یوزپلنگ پارک ملی کویر امری محتمل است.

به گفته مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست ، کمترین فاصلۀ ژنتیکی در بین یوزپلنگ پارک ملی کویر و یوزهای یزد و بیشترین فاصلۀ ژنتیکی بین یوزپلنگ پارک ملی کویر و یوزهای کرمان مشاهده شده است، که یوزهای کرمان، بیشترین شباهت ژنتیکی را با یوزهای ذخیره‏گاه زیستکره توران و همچنین یوزهای یزد به‏ جز یوزپلنگ بافق، بیشترین شباهت ژنتیکی را با یوزپلنگ پارک ملی کویر دارند، طبق این نتایج، 60 درصد از تنوع موجود، درون‏ جمعیتی بوده و تنها 40 درصد آن نشأت‏گ رفته از تنوع بین ‏جمعیتی است.

وی با بیان اینکه یوزپلنگ موجود در ایران یکی از گونه‏ های ارزشمند کشور است، افزود: که نتایج این تحقیق حکایت از وجود سطح متوسط تنوع ژنتیکی در این گونه داشته و حفاظت ژنتیکی و مدیریت جمعیت‏ های موجود، می‏تواند آن را از فرسایش ژنتیکی بیشتر و نابودی در زیستگاه ‏های موجود حفظ نماید.

مبارکی با استناد به نتایج حاصله مبنی بر وجود شباهت ژنتیکی در بین جمعیت های موجود و خلوص بالای ژنتیکی در جمعیت‏ های مجزا، گفت: امکان وجود همخونی و اثرات نامطلوب آن از جمله کاهش شایستگی(Fitness)،کاهش قدرت زنده‏مانی (Viability) ، افزایش حساسیت به بیماری‏ های عفونی، کاهش تولید مثل، بروز ناهنجاری‏ های ژنتیکی و غیره امری محتمل به نظر رسیده و بروز این عوامل مخرب در این گونه، تداوم و بقاء آن را به مخاطره انداخته و به ‏شدت آنها را در خطر انقراض قرار خواهد گرفت.

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد؛ برای حفاظت و مدیریت ژنتیکی، با انتقال نسبی (ورود جنس نر) و یا مطلق (هر دو جنس) یک یا چند جمعیت (واجد بیشترین تفاوت ژنتیکی با جمعیت پذیرنده) به جمعیت پذیرنده، میزان همخونی و اثرات مخرب آن کاهش یافته و در روند افزایش جمعیت و بقاء افراد جمعیت پذیرنده، نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه