کد خبر: ۲۴۶۵۳

پزشکان چینی هشدار دادند که ویروس‌های اوراسیایی آنفلوآنزای خوکی (EAH1N1) ممکن است بیشترین تهدید همه‌گیری را به همراه داشته باشند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا،‌ ویروس آنفلوآنزای EAH1N1 شبه آنفلوآنزای مرغی که از سال 1979 ‌در میان خوک‌ها شیوع داشته، این ویژگی را پیدا کرده که انسان را نیز آلوده کند و ممکن است در میان ویروس‌های آنفلوآنزایی که در حال حاضر در میان حیوانات وجود دارند، بیشترین تهدید برای همه گیر شدن را به دنبال داشته باشد.

«چن هو آلان»، مدیر آزمایشگاه مرجع آنفلوآنزای پرندگان چین و محقق این مطالعه گفت: خوک‌ها میزبان‌های میانی و مهم برای ویروس‌های آنفلوآنزا به حساب می‌آیند. بر اساس تحلیل‌های علمی و مقایسه جامع از اصلی ترین ویروس‌های آنفلوآنزای پرندگان از جملهH1N1 ،H3N2 ، H5N1 و EAH1N1‌ دریافتیم ویروس EAH1N1 بیشترین احتمال را دارد تا عنوان ویروس همه‌گیر بعدی را در میان انسان‌ها به دست آورد. به همین دلیل لازم است اهمیت قابل توجهی به این ویروس داده شود.

دو رشته از ویروس‌های H1N1 آنفلوآنزای خوکی (SIVs) شامل H1N1 SIVs اصیل و EAH1N1 SIVs به ترتیب از سال‌های 1918 و 1979 در میان خوک‌ها شیوع یافته‌اند. نوع H1N1 SIVs اصیل در سال 2009 موجب همه گیر شدن آنفلوآنزای H1N1 شد.

EAH1N1 SIVs نیز ‌در تعدادی خوک در بسیاری از کشورهای اوراسیایی شناسایی شده و مشاهده چندین مورد آلودگی انسانی در کشورهای این منطقه و چین را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، به گفته متخصصان بیشتر ویروس‌های آنفلوآنزای خوکی EAH1N1‌ از قابلیت گسترش یافتن میان انسان‌ها برخوردارند. همچنین واکسن‌های آنفلوآنزای موجود و روش‌های مصون سازی پیشین در میان انسان‌ها نمی‌توانند در مقابل این ویروس به طور کامل فرآیند مصون سازی را انجام دهند.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه