کد خبر: ۳۸۶۵۹


برگزاري دوره بازآموزي «أصول بازپروري حيوانات حيات وحش» در مورخ ٢٢ آذر ماه ١٣٩٦ در بيمارستان دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز (داراي ٥ امتياز بازآموزي) .

جهت ثبت نام، نام و نام خانوادگي خود را به شماره ٠٩٣٩٩٣٠٩٣٣١ پيامك، تلگرام و يا واتساپ نماييد. با توجه به ظرفيت محدود جهت ثبت نام سريعا اقدام نماييد.

جهت رزرو ثبت نام فيش با مبلغ ٤٠ هزار تومان را به شماره حساب ٠٢٠٥٣٤٩٢٩٨٠٠٨ بانك ملي به نام سازمان نظام دامپزشكي كشور با شناسه واريز ١٣٥٥١٢٩٣همچنين فيش با مبلغ ٢٠ هزار تومان را به شماره كارت5859_8310_1318_5458 به نام امیرعلی اورسجی، بانك تجارت واريز و اصل فيش ها را روز برگزاري جهت ثبت امتياز همراه خود داشته باشيد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه