کد خبر: ۴۰۱۳

حکیم مهر -  معرفی دو کتاب جدید دامپزشکی در زمینه مدیریت بهداشت و بیماریهای پرندگان خانگی

 

الف -  مدیریت و مراقبت از حیوانات خانگی (طوطی کوتوله)

تألیف و ترجمه : دکتر محسن نوری -  دکتر زهرا کامیابی مقدم

انتشارات : وداد

 

فهرست مطالب :

بخش اول -  پیشگفتار

بخش دوم – تاریخچه

بخش سوم – انواع گونه‎ها

بخش چهارم – نحوه تهیه و انتخاب پرنده سالم

بخش پنجم – آشیانه، جایگاه و فضای مورد نیاز

بخش ششم – مراقبت

بخش هفتم – اجتماعی شدن، رفتار و تربیت

بخش هشتم – فعالیت درمانی

بخش نهم – تغذیه

بخش دهم – تولید مثل

بخش یازدهم – انقیاد و انتقال پرنده

بخش دوازدهم – بیماریها و ناهنجاریها

-          بیماریهای ویروسی

-          بیماریهای باکتریایی

-          بیماریهای انگلی

-          بیماریهای قارچی

-          بیماریهای متابولیک و مسمومیت

-          بیماریهای رفتاری

-          تومورها

-          سایر بیماریها

فهرست منابع مورد استفاده

تصاویر

 

ب -  مدیریت و مراقبت از حیوانات خانگی (مرغ مینا و سار)

تألیف و ترجمه : دکتر محسن نوری -  دکتر علی ملک‎شاهی مقدم

انتشارات : وداد

 

فهرست مطالب :

بخش اول – پیشگفتار

بخش دوم – تاریخچه

بخش سوم – رفتارشناسی

بخش چهارم – انتخاب و نحوه تهیه پرنده سالم

بخش پنجم – آشیانه، جایگاه و فضای مورد نیاز

بخش ششم – تغذیه

بخش هفتم – تولید مثل

بخش هشتم – آموزش و تقلید صدا

بخش نهم – انقیاد و انتقال پرنده

بخش دهم – بیماریها

-          بیماریهای ویروسی

-          بیماریهای باکتریایی

-          بیماریهای انگلی

-          جرب‎ها

-          بیماریهای قارچی

-          بیماریهای متابولیک و مسمومیت

-          تومورها

-          سایر بیماریها

فهرست منابع مورد استفاده

تصویر برخی گونه‎های مینا

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه