کد خبر: ۴۲۱۴۲
 

رئیس سازمان دامپزشكی كشور در حاشیه بازدید از سایت تولید واكسن های دام و طیور شركت بوهرینگر در لیون كشور فرانسه گفت: از اهداف و برنامه های سازمان دامپزشكی كشور انتقال فناوری واكسن های جدید به كشور می باشد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشكی كشور، «دكترعلیرضا رفیعی پور» افزود: بدیهی است كه كاربرد واکسن ها در دامپزشكی، خاصه در زمینه ی بهداشت و سلامتی دام، افزایش تولیدات دامی و جلوگیری از هدررفت سرمایه های دامی كشور، ضرورت وجود یك ابزار استراتژیك در جهت ممانعت از رخدادهای بیماریزا را بر همگان خصوصاً تولیدكنندگان و ذینفعان  گوشزد می كند .

دكتر رفیعی پور ادامه داد: برای رسیدن به اهداف یاد شده، انجام تحقیقات به منظور بروزرسانی، توسعه، ارتقای تولید واکسن های در دست مصرف و همین­طور انتقال فناوری واكسن های جدید، از سیاست ها و برنامه های سازمان دامپزشكی كشور می باشد .

دكتر رفیعی پور افزود: فناوری تولید واكسن در دنیا پیشرفت های چشمگیری داشته است كه در همین راستا توجه به پژوهش و تحقیقات نیاز به تلاش های  جدی تری دارد .

وی تصریح كرد: استفاده از روش های جدید كشت سلول، خالص سازی و روش های جدید تولید آنتی ژن از جمله روشهای نوتركیب و نیز سطح استفاده از شرایط قابل قبول GMP ، نیازهای ضروری كشور در این حوزه است .

دكتر رفیعی پور بیان كرد: در این زمینه دولت اراده جدی دارد تا با همكاری مجلس، بخش خصوصی را پویاتر كند؛ ازطرفی  بخش دولتی نیز می بایست با برنامه ریزی و نظارت سازمان به تحقیقات و توسعه فناوری در این خصوص بپردازد .

وی تصریح كرد: كاستی های موجود در حوزه تحقیقات دام و طیور و توسعه فناوری نیاز به آسیب شناسی و برنامه ریزی دقیق دارد .
 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه