کد خبر: ۴۵۲۳۷
 

برنامه گفت و گوی علمی رادیو گفت و گو با موضوع نقش پدافند غیرعامل در امنیت غذایی و با حضور «دکتر سجاد ایمانی» دامپزشک، کارشناس و دبیر امنیت غذایی قرارگاه پدافند زیستی کشور به روی آنتن رفت.

به گزارش حکیم مهر، دکتر سجاد ایمانی در آغاز با بیان اینکه سلامت، در دسترس بودن و پایدار بودن مواد غذایی به عنوان امنیت غذایی در جهان شناخته شده است، عنوان کرد: اساسا کلمه امنیت غذایی در زمان های بحران معنی می شود چنانکه در احادیث شریف هم نقل است که "نعمتان مجهولتان الصحة والامان" سلامت و امنیت دو نعمتی هستند که تا زمان از دست دادنشان به آن های واقف نخواهیم بود و اولین فقدان امنیت غذایی در نخستین بحران های غذایی یعنی همان ایام قحطی مواد غذایی برای بشر ملموس شد. اما بطور خاص و معاصر در سال 1948 در قوانین حقوق بشر ادبیاتی تحت عنوان امنیت غذایی تولید و مورد استفاده قرار گرفت و به مرور گستره ی آن توسعه یافت.

همچنین تاریخ بزرگترین بحران امنیت غذایی را مربوط به تلفات میلیون ها انسان در 1970ميلادی بیان می کند که این موضوع نیز حساسیت امر را مسجل می نماید.

کارشناس امنیت غذایی سازمان پدافند غیرعامل در قرارگاه زیستی کشور اضافه کرد: سازمان پدافند غیرعامل ادبیات امنیت غذایی را با یک نگاه بومی در کشور مطرح کرده و سه اصل کمیت، کیفیت و حلیت را برای خود محور قرار داده است. و بطور خاص در موضوع کمیت چگونگی پروسه تولید از مزرعه تا سفره را مورد توجه قرار داده تا هدف خودکفایی و خود اتکایی و تامین زنجیره ای پایدار را دنبال کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع سلامت مواد غذایی، متولیان متفاوتی در کشور دارد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور در حوزه منابع کشاورزی مواد غذایی متولیان سلامتند. همچنین وزارت بهداشت و نهادها و موسسات وابسته به آن در حوزه سلامت انسانی و مؤلفه های غذایی، متولی این امرند

ایمانی تصریح کرد: نقش سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه زیستی در امنیت غذایی کشور یک نقش سیاست گذار و راهبردی است و حوزه های اجرایی و عملیاتی، توسط متولیان خاص خودش در دستگاه های اجرایی دنبال می شود و مورد رصد قرار میگیرد؛ به عنوان مثال در وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان دامپزشکی و همچنین وزارت بهداشت ادارات کل پدافند غیرعامل وجود دارد. که وظیفه این بخش ها، نظارت بر صحت انجام الزامات پدافندی و دفاع غیر نظامی است.

وی درباره سازمان پدافند غیرعامل عنوان کرد: این سازمان به لحاظ سیاست گذاری در راستای اجرای وظایفی که بر عهده داشته است، سندی تحت عنوان سند امنیت غذایی کشور تدوین کرده که پیش نویس آن آماده شده است. تا در جهت تامین این نیاز و رعایت الزامات مد نظر این حوزه گامی نو بردارد .

کارشناس امنیت غذایی سازمان پدافند غیرعامل در قرارگاه زیستی کشور به محصولات تراریخته اشاره کرد و بیان داشت: موضع سازمان پدافند غیرعامل در قبال این محصولات یک نگاه علمی و همه جانبه نگر است. دست ورزی ژنتیکی یک علم است که هم می تواند فرصت. بوده و هم  تهدید زا باشد و آنچه اهمیت دارد، این است که محصولات تراریخته ای که وارد می شوند، اولا باید توسط مردم کشور صادر کننده مورد استفاده قرار گیرد. درثانی نیاز به درج نشان تراریخته  GMO که در سطح جهان هم استفاده می شود، برای مخیر ساختن مصرف کننده گان این مواد حداقل انتظارات در این خصوص است.و مهم ترین موضوع این است که آیا تولید کننده ای مشخص و خوش سابقه در زمینه های علمی و عملی و از همه مهمتر پاسخگو در قبال هر گونه عواقب ناشی از مصرف این محصولات، مورد هدف واردکنندگان این حوزه بوده است یا خیر؟

 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه