کد خبر: ۴۶۵۱۹
 
 

در دهه های اخیر پیشرفت ها و مطالعات زیادی بر روی کوکسیدیوز طیور توسط متخصصین رشته های انگل شناسی، بیولوژی، ایمونولوژی، کلینیکی، طیور و ... انجام شده است و نکات مهم و ارزشمندی در مورد شناسایی گونه های انگل، آسیب شناسی، بیماریزایی، تشخیص و درمان آن به دست آمده است اما کماکان کوکسیدیوز به عنوان یکی از بیماری های مهم در صنعت پرورش طیور در تمام جهان مطرح می باشد که خسارات اقتصادی ناشی از آن در افت تولیدات طیور، مورد توجه می باشد.

علیرغم وجود بیماری کوکسیدوز در فارم های صنعتی و خسارات اقتصادی ناشی از تلفات، هزینه درمان و کاهش تولید در این فارم ها، راهنمای درمانی جامعی در مورد بیماری کوکسیدیوز در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر عده ی قابل توجهی از همکاران پس از طی دوره تحصیلات خود در دانشکده های دامپزشکی یا دوره های تخصصی و آغاز به کار، ارتباط خود را با پیشرفت های علمی از دست داده اند و به کتب جدید علمی و خارجی کمتر دسترسی دارند. لذا با ترجمه کتاب حاضر سعی شده است که مشکلات تشخیصی و درمانی همکاران دامپزشک مرتفع گردد و به نیاز علاقمندان پاسخ داده شود .

موضوعات مورد بحث روی تشخیص تفریقی گونه های اصلی کوکسیدیا در ماکیان، درجه بندی ضایعات، تهیه اووسیست برای بررسی های آزمایشگاهی، روش های اساسی ارزیابی داروهای ضدکوکسیدیایی، بررسی اپیدمیولوژیک کوکسیدیوزیس در جوجه ها و روش ها ی استاندارد جهت پیشگیری از این بیماری پیچیده از طریق شیوه های خوب مدیریتی و استفاده از داروها و واکسن های ضدکوکسیدیایی، تاکید دارد. همچنین این کتاب شامل تصاویر رنگی واضحی از درگیری با گونه های مختلف آیمریا بر اساس درجه ی درگیری بوده که می تواند جهت تشخیص بهتر کمک کننده باشد .

 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه