کد خبر: ۴۶۶۰۲
 

نایب رییس جامعه دامپزشکان با بیان اینکه ارتباط موثری میان فارم، صنعت و دانشگاه وجود ندارد، گفت: در یک سیکل معیوب، هر کدام از این بخش ها وظایف خودشان را انجام می دهند؛ این در حالی است که ایجاد ارتباط موثر میان این سه بخش می تواند بسیار بر صنعت تاثیرگذار باشد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از اگنا، «دکتر امیرعلی امیری» درباره تامین مواد اولیه تولید و همچنین ارز مورد نیاز صنعت نیز اظهار کرد: اختصاص ارز و تامین مواد اولیه، وضعیت تولید داروهای دامپزشکی در کشور را بهتر خواهد کرد، اما تبادل ارز مسئله مهم حال حاضر صنعت است.

امیری با بیان اینکه اختصاص ارز دولتی به تامین مواد اولیه، کاهش قیمت ها را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: البته همکاری دیگر بخش های مربوط مانند پتروشیمی نیز بر قیمت تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.

نایب رییس جامعه دامپزشکان درباره اینکه چرا هنوز تولیدکنندگان ما با وجود تکنولوژی و دانش فنی در بسیاری از حوزه های تولید دارو وارد نشده اند، گفت: اگر راه باز باشد، می توانیم بسیاری از داروها را تولید کنیم.

امیری با بیان اینکه باید خودمان را باور داشته باشیم، تصریح کرد: با توجه به تکنولوژی و دانش تولیدکنندگان داخلی، می توان به بخش های مختلف تولید دارو وارد شد.

 لزوم حرکت به سمت استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت

مشاور موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ورود تکنولوژی های نوین را در صنعت داروهای دامپزشکی بسیار تاثیرگذار دانست و اظهار کرد: استفاده از این تکنولوژی ها در سال های گذشته در بسیاری از کشورها آغاز شده است؛ حرکت به سمت این تکنولوژی ها، صنعت داروهای دامپزشکی را ارتقا می دهد.

نایب رییس جامعه دامپزشکان تصریح کرد: استفاده از قوانین و چارچوبی که در همه کشورها رعایت می شود، ضروری است اما با توجه به امکانات موجود در کشور، باید در راستای بومی سازی نیز قدم برداریم؛ ما نباید واردکننده یا تولیدکننده صرف باشیم، بلکه باید از تمامی امکانات موجود استفاده کنیم.

تشکیل کمیته فارماکولوژی و فارماکوپه در جامعه دامپزشکان

امیری در ادامه با اشاره به اهمیت صنعت داروهای دامپزشکی در کشور گفت: کمیته های مختلف و تخصصی در جامعه دامپزشکان شکل گرفته و قرار است کمیته فارماکولوژی و فارماکوپه را هم با همکاری متخصصان این بخش ایجاد کنیم.

نایب رییس جامعه دامپزشکان درباره برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی داروهای دامپزشکی (فارماکوپه) نیز گفت: در نمایشگاه های تخصصی، مراجعه کنندگان مرتبط با صنعت داروها حضور می یابند، بنابراین کاربرد آنها از نمایشگاه های عمومی بیشتر است.

وی ادامه داد: نمایشگاه های تخصصی فاصله میان صنعت و فارم را کوتاه تر می کنند.

 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه