کد خبر: ۵۱۱۸۷
تعداد نظرات: ۲۵ نظر
نگاه شما:
در بازدیدی که از یکی از مراکز مایه‌کوبی داشتم، یکی از همکاران بسیار خوبمان اینگونه تعریف می‌کرد که چندی پیش بیماری تب برفکی در منطقه‌ای که مشغول فعالیت است شایع گردید ...
 

تب برفکی و واکسیناسیون

دکتر وحید عطارد

در بازدیدی که از یکی از مراکز مایه کوبی داشتم، یکی از همکاران بسیار خوبمان اینگونه تعریف می کرد که «چندی پیش بیماری تب برفکی در منطقه ای که مشغول فعالیت است شایع گردید و طبق عادت دامداران درخواست تزریق واکسن را داشتند و ما در حد امکانات و وجود واکسن تزریقات را انجام می دادیم تا اینکه یکی از دامداران که ادعا داشت دام هایش کاملا سالم هستند، می گفت می خواهد از یکی از بهترین واکسن ها که همانا مریال فرانسه می باشد استفاده کند تا دام هایش مبتلا نشوند و نظر به اینکه واکسن مریال در منظقه وجود نداشت، با قیمت بسیار بسیار گزاف چندین برابر قیمت معمول واکسن را تهیه و تزریق نمود. اما از بخت ناسازگار سه روز بعد تمامی دام هایش مبتلا به بیماری شدند و دامدار پشیمان از این کار واکسن مریال را باعث تمامی بیچارگی خود تلقی می کرد.»

و از این گونه است مثال های بسیار زیادی که از گوشه و کنار شنیده می شود و متاسفانه هیچکدام دارای پایه و اساس علمی نیست و هیچکس به درستی سعی به توصیف واقعیت های موجود و آنچه بر واکسن این بیماری می رود برای مصرف کنندگان نمی کند، زیرا که در وقوع هر مشکلی باید مقصری یافت.

و به راستی واقعیت چیست؟؟

با آنکه می دانم همگی دست اندرکاران تب برفکی از ماهیت واکسن این بیماری آگاهی دارند اما اجازه بدهید کمی در مورد این واکسن و چگونگی ایجاد ایمنیت توسط ان خلاصه ای را بیان کنم.

با انکه تهیه و تولید واکسن در مراکز استاندارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شکی نیست که تفاوت هایی در بین واکسن های تولید شده توسط شرکت های مختلف وجود دارد اما واکسن تب برفکی واکسنی است که از غیرفعال کردن ویروس آن تولید می شود. ویروس تب برفکی از ویروس های گونه افتوویروس و از خانواده پیکورنا ویروس ها از مجموعه  RNA ویروس ها می باشند. از دو قسمت مرکزی و پوشش خارجی تشکیل یافته اند. پوشش خارجی عمدتاً پروتئین های ساختاری را تشکیل می دهند و قسمت مرکزی پروتئین های غیرساختاری را بوجود آورده اند. پوشش خارجی از پروتئین هایی به نام VP  تشکیل شده اند (VP1-VP6 ). پروتئین VP1 اصلی ترین پروتئین ویروس از نظر مولفه های آنتی ژنی ویروس است و نقش اساسی در ورود به بدن دام و بیماریزایی و تولید ایمنیت را دارد و مسئول تغییرات آنتی ژنی ایجاد سروتیپ ها و تحت سروتیپ های ویروس می باشد.

الگوی رفتاری ویروس تب برفکی در جمعیت های دامی بسیار متغیر است. واکسن هرگز مانع عفونت نمی شود و تنها از بروز علایم کلینیکی جلوگیری می نماید، اما این واکنش همیشگی نیست و همچنین تحت تاثیر تغییرات ویروس می تواند به سادگی شکسته شود. اینکه ویروس در چه جمعیتی حرکت می کند و وضعیت ایمنی ویروس در چه مرحله ایست و اینکه میزان ویروس تولید شده چقدر است، همگی در وضعیت بروز و وقوع و طغیان بیماری موثر است. در جمعیت های عاری از بیماری در صورت ورود ویروس، بیماری به فرم کلاسیک و به شدت شیوع پیدا می کند و کم کم با شروع ایمنی در دام ها، چهره بیماری نیز تغییر می کند و ممکن است بصورت کاملا ضعیف خودنمایی کند که در این حالت تشخیص بیماری بسیار مشکل است.

در جمعیت های ایمن، عفونت اتفاق می افتد و در صورت کاهش ایمنی، بیماری خودنمایی خواهد کرد ولی باید به یاد داشت که فرم کلاسیک فقط در دام هایی که ایمنی ندارند و یا سویه جدیدی به جمعیت وارد شده باشد دیده می شود.

در جمعیت های با ایمنیت متغیر و وجود گروه های دامی با سطوح ایمنی متغیر، بیماری به شکل های مختلف دیده شده و در هر لحظه می توان با بیماری روبرو شد.

هر کدام از موارد فوق در زمان واکسیناسیون می تواند شکل های مختلفی را از وقوع بیماری ترسیم نماید (تصویر 1).

تصویر 1- رفتارشناسی بیماری تب برفکی

 

با توجه به تصویر1 مسلم است که تزریق واکسن در هر مرحله ای چه تاثیری می تواند بگذارد و نقش واکسیناتور در توزیع بیماری چقدر می تواند باشد. این هرم شبیه کوه یخ نیز می تواند باشد، با این تفسیر که قسمت زیادی از واقعیت تب برفکی در زیر آب قرار دارد که هر آن می تواند مشکل ایجاد نماید.

واضح است تزریق در هر کدام از نواحی فوق می تواند جلوه ای از بیماری را عیان نماید. بنابراین صرف تزریق واکسن به معنای ایجاد ایمنی و نبود بیماری نخواهد بود و قبل از تزریق، اطلاع از وضعیت بیماری در دامداری و یا منطقه مورد نظر از اهمیت برخوردار است و در این راستا وجود سیستم های مراقبت بیماری، بخصوص داشتن نقشه های فعال GIS نقش عمده ای در کنترل و ریشه کنی بیماری دارند. بازدید از واحدهای دامداری و یا روستاها و اطلاع از فاکتورهای خطر و سابقه بیماری برای تصمیم گیری در زمینه چگونگی واکسیناسیون مهم می باشند.

واکسن کشته است و ایمنی ناشی از ان همورال خواهد بود. تزریق واکسن در زمان وقوع بیماری در گله هیچ تاثیری در فروکش کردن و یا تشدید بیماری ندارد چرا که در رقابت بین ویروس زنده و واکسن کشته و حتی واکسن زنده تخفیف حدت یافته، همیشه ویروس وحشی زنده است که موفق خواهد بود. تنها باید بخاطر داشت که روند بیماری در چه مرحله ای هست. به این عبارت که فرض کنید توزیع بیماری در گله مرحله وزیکولی را گذرانده است؛ جای تعجب نخواهد بود اگر واکسن تزریق شود و فکر کنیم که واکسن بیماری را کنترل کرده است. بیماری درحال فروکش کردن است؛ حال اگر در این مرحله واکسیناسیون انجام شود، تاثیری در نتیجه نخواهد داشت و بیماری بطور طبیعی رو به بهبود خواهد گذاشت. حال فرض کنید بیماری در مرحله کمون باشد و تعدادی دام در این مقطع قرار دارند و یا تعدادی مرحله شروع وزیکولی را می گذرانند. قطعاً در چنین وضعیتی تعدادی دام غیر ایمن و مستعد بیماری در گله وجود دارد. حال اگر گله واکسینه شود و آنهم فقط توسط یک سرسوزن و عدم رعایت معیارهای بهداشتی لازم، خواهید دید که بیماری در گله افزایش خواهد یافت زیرا که مسبب توزیع واکسن عامل دیگری غیر از واکسن است.

در کنار واکسیناسیون عوامل خطر مترتب بر وقوع بیماری و گسترش آن نیز باید در نظرگرفته شود. نقل و انتقال دام امری است اجتباب ناپذیر در کشور و سالهاست ادامه دارد و ادامه خواهد داشت، بخصوص عشایر و جلوگیری از آن غیر ممکن؛ زیرا دام ها از اقصی نقاط کشور به میادین دام آورده می شوند و از آنجا به اقصی نقاط کشور منتقل می شود. انتشار بیماری توسط افراد و پرسنل دامداری و دامپزشکان و واکسیناتورها و علوفه آلوده و وسایل دامداری آلوده و باد و شرایط جوی مطلوب امریست مسلم. البته از یک نظر این عوامل خطر دستاویز خوبی هستند که در صورت وقوع بیماری تقصیرها را گردن این پدیده ها بیندازیم و چون راه چاره ای هم نیست، همگی در مقابلش سکوت خواهند کرد و ما سرمست از اینکه باز هم تب برفکی شایع شد و گریبان ما را نتوانست بگیرد و از طرف دیگر می توان اینگونه فکر کرد که در جمعیت های سالم نقل و انتقال نمی تواند موجب گسترش بیماری باشد. بگذارید مثالی بزنیم:

وقوع بیماری تب برفکی در سال 2001 در انگلستان و علت گسترش آن از نظر مسئولین امر چیزی نبود جز تعلل در تشخیص و انتقال بیماری توسط دام ها به کل کشور در عرض کمتر از 24 ساعت. کاملاً صحیح است، اما تا قبل از وقوع بیماری نقل و انتقال انجام میشد در ابعاد وسیع و مشکلی نبود اما به مجرد وقوع بیماری وضعیت چهره دیگری به خود گرفت.

منظور من تنها این است که در جمعیت سالم خطرات محتمل بیان شده (مگر وارد نمودن سویه ای جدید به طرق مختلف به جمعیت دامی) موضوعات مطرحی نیستد و باید در ایجاد جمعیت های سالم کوشید و ایجاد جمعیت های سالم مستلزم برنامه ریزی های دقیق در زمینه سرویلانس وسیع و پایش مرتب ویروس های درگردش و تعیین تیتر ناشی از واکسیناسیون و تعیین تیتر ناشی از چرخش ویروس زنده وحشی و تزریق به موقع و دقیق واکسن با کیفیت است و صرفاً با تزریق واکسن به تنهایی امکان موفقیت کنترل و ریشه کنی بیماری دور از دسترس خواهد بود، بخصوص در مناطقی که بیش از یک سویه در جمعیت دامی در گردش است.

تقصیر متوجه واکسن نیست، اگرچه واکسن باید دارای خصوصیات لازم و با کیفیت مطلوب باشد، اما مجموعه اقدامات ضروری و لازم است که همراه با واکسیناسیون منجر به کنترل و ریشه کنی بیماری می شود. در خصوص بیماری تب برفکی رسیدن به کنترل و ریشه کنی با استفاده از واکسن در کوتاه مدت امری است محال و حداقل زمان برای این موضوع با در نظر گرفتن اینکه همه اقدامات با استاندارهای لازم انجام شود، پانزده تا بیست سال خواهد بود؛ بجز اینکه روش های دیگر کنترل بیماری مانند کشتار و یا کشتار تعدیل شده مورد استفاده قرار گیرد که در مناطقی که بیماری هیپراندمی هست عملا غیر ممکن خواهد بود زیرا تمامی جمعیت دامی مشمول کشتار خواهند شد.

واکسن تب برفکی به تنهایی چه آبی چه روغنی چه آبی - روغنی بدون در نظر گرفتن برنامه های بهداشتی لازم و مراقبت و پایش شدید و ایجاد سطوح یکسان ایمنی در کل جمعیت و جلوگیری از ایجاد مخزن های متعدد بیماری با سطوح ایمنی متغیر، تاثیری در کنترل و ریشه کنی بیماری نخواهد داشت.

 

انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۴
ناشناس
|
-
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
0
0
تعرفه واکسیناسیون بره بالا همه چی حله
مرادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
0
1
به عنوان کسی که سالها از فیض وجود عزیز اقای دکتر عطارد تلمذ داشته ام ، از محضر همکاران عزیز استدعا دارم این مقاله را با دقت و حوصله بخوانند و جذب کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
با تقدیم سلام و احترام خدمت هر دو بزرگوار هم دکتر عطارد و هم دکتر مرادی عزیز
حقیر هم افتخار دانش آموزی از محضر هر دو استاد را داشته ام
بنده به عنوان یک واکسیناتور متاسفم عرض کنم آنانکه باید این مقاله را تبدیل به دستورالعمل کنند و ناظر اجرای آن باشند و ارزیابی سرمی در دستور کارشان باشد الآن منتظر یک میکروفن یا دوربین بیکار هستند تا با اقتدار دم از واردات گوشت بزنند و با افتخار بگویند واکسن تا روز قیامت ذخیره داریم ولی جناب دکتر مرادی چون متعلق به اون منطقه هستند قطعا مطلعند چرا در لرستان 130 راس گاو بر اثر لمپی اسکین تلف شدند و مقامات استانی نبود واکسن را علت، عنوان کردند!
یاد باد آن روزگاران یاد باد
یاد دورانی که دامپزشکی داشت به موسسه رویان تبدیل می شد
حالا داره خندوانه میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
0
0
یک سوال:

برخی از متخصصان معتقدند که سویه های وحشی می توانند از پروتئین های بیماری زای واکسن کشته به نفع خود استفاده کنند و حالتی شبیه بازآرایی در آنفلوانزا پیش آید؟؟؟

نظر جناب آقای دکتر چیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
موتاسیون در ویروس امری طبیعی است
دکتر ناصر علیدادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
0
0
ضمن تشکر از مقاله بسیار مفید و قابل استفاده جناب آقای دکتر وحید عطارد

به نظر می رسد که این موضوع با جهش خود به خودی متفاوت باشد!

در این حالت، برخی از کارشناسان معتقدند که تلقیح واکسن به دامی که در حالت تحت بالینی آلوده به ویروس فعال وحشی است، می تواند زمینه ساز سوء استفاده ویروس زنده از ژن و/ یا پادگن های ویروس کشته واکسینال به نفع خود برای تبدیل به شکل بالینی شود.

دلیل مهم این متخصصان این است که به سختی می توان پذیرفت که صرف ورود بک سر سوزن؟ منجر به حاد شدن ناگهانی ویروس در آن واحد در تعداد زیادی از دام ها شود!

زیرا دائما در نقاط آندمیک تب برفکی، دام های آلوده به این ویروس در حال دریافت سرسوزن واکسن های بیماری های دیگر یا قرار گرفتن در معرض انواع استرس های گوناگون هستند!
پس چرا آنها هم به طور ناگهانی تب برفکی بالینی را نشان نمی دهند؟؟!

در همین مورد به عنوان مثال که گاودار واکسن مریال را به گاوهایش تلقیح کرده بود، آیا در ظرف یک سال گذشته از هیچ نوع واکسن دیگری برای ایجاد ایمنی در مقابل دیگر بیماری های عفونی استفاده نشده بود؟

یا اساسا در دامداری های مختلف سنتی و صنعتی، امر تزریقات مکرر انواع داروهای دامپزشکی امری متداول و پیش پا افتاده است، پس چرا در شرایط هیپرآندمی یا حداقل آندمی موجود در بسیاری از نقاط کشور، خبری از برخورد روزمره کلینیسین ها با تب برفکی ناگهانی بالینی در هر دام بیمار تحت درمان آنتی بیوتیکی مثلا دچار متریت یا پریتونیت یا حداقل در درصد چشمگیری از آنها نیست؟
پاسخ ها
وحید عطارد
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
با تشکر از جنابعالی باید عرض کنم که این احتمال ممکن است وجود داشته باشد اما از یاد نبریم که در صورت استفاده سویه وحشی از پروتئین موجود در واکسن ، قائدتا باید سویه جدیدی متولد شود .. اما تاکنون این موضوع اثبات نشده و سویه در چرخش تغییری نیافته .. ضمن انکه بطور کلی گردش ویروس در جمعیت بخصوص سویه A که دارای قابلیت تغییر ژنتیکی شدیدی است می تواند منجر به ایجاد تجت سویه جدیدی شود.
مهران علمداري
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت اساتيد بزرگوار به نظر ميرسد موضوع سوئ استفاده ويروس وحشي تب برفكي در دام عفوني واكسينه از ژنهاي موجود در واكسن صحيح نباشد بويژه در مورد واكسنهايي مثل مريال كه كاملا تخليص شده و مايع واكسن صرفا حاوي پروتيين هاي ساختماني ويروس تب برفكي (SP) هستند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
0
0
حکیم مهر گرامی چرا نظرات انتقادی مربوط به مطلب فوق را منتشر نمی کنید ابتدای مطلب فوق راجع به یک واکسن خاص است اما در ادامه مطلب بصورت هوشمندانه ای علمی مطرح شده به نظر نبایستی به واکسن خاصی اشاره میشد
پاسخ ها
وحید عطارد
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
قبل از توضیح باید بگویم این نقل قول از همکاران است. ضمن اتکه جای خوشوقتی است که واکسن مریال که در هر حال بهترین واکسن تلقی میشود با این موضوع برخورد کرده است . این واکسن عنوان گردید به این دلیل که بتوان دلایل مشکلاتی که می تواند تب برفکی ایجاد کند قابل بیان باشد ... و تصور نشود که واکسن همه چیز است و تنها با واکسن می توان به نتیجه مطلوب رسید ..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
0
0
تجربیات اینجانب در فیلد نشان داده است که هر موقع سویه های موجود در واکسن با سویه در گردش مطابقت داشته است اتفاقا واکسن موثر ترین راه پیشگیری است اما مشکل در بیشتر همه گیری ها عدم تطابق واکسن با سویه های در گردش است و بعدکیفیت پایین برخی واکسن ها
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
0
0
نکته ایکه باید در این رابطه به آن اشاره شود ابتلاء همزمان گاوان به بیماریهای کاهنده سیستم ایمنی نظیر BLVو BVD و .... میباشد. تحقیقات نشان داده است مبتلایان به این ویروسها با پایین نگاه داشتن سیستم ایمنی واکنش به واکسن تب برفکی و یا هرگونه واکسن دیگری را کاهش میدهند.در برخی از گاوداریهای ما در صد آلودگی به ویروس لکوز بسیار بالا است و نباید انتظار واکنش مناسب به واکسن را داشت.
پاسخ ها
وحید عطارد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
کاملا صحیح است و بهمین دلیل رعایت مقررات بهداشتی از اهیمت بسیار زیادی برخوردار است
دکتر ناصر علیدادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
0
0
نکته تعیین کننده ای که می تواند به همکاران ارجمند ادارات دامپزشکی در کنترل تب برفکی در استان یا مناطق کمک کند، فراهم کردن این امکان در آزمایشگاه های خصوصی معتمد و یا دولتی برای کلینیسین ها در فارم های صنعتی است که پیش از درخواست از مراکز مایه کوبی، بتوانند با نمونه برداری مقتضی اولا از حضور احتمالی تحت بالینی ویروس تب برفکی و مشخصات سویه ای و تحت سویه ای آن در گله تحت مدیریت خود آگاه شوند و دوم اینکه به شکل سرم شناختی بدانند که چه میزان عیار پادتنی موثر وجود دارد و سوم این عیار پادتنی بر علیه سویه و/یا تحت سویه طغیان کرده در منطقه اختصاصیت دارد یا اینکه مرتبط با آن نیست.
در چنین حالتی، با توجه به نوع واکسن موجود در بازار می توان نزدیک تربن واکسن را با چشم باز برای شرایط خاص دامداری تحت مسئولیت انتخاب کرد.
در حالی که در شرایط فعلی، کلینیسین ها ناچارند که به شکل چشم بسته و کور درخواست مایه کوبی در گله را داشته باشند و دراین شرایط سرشار از ابهام و عدم اطلاع، بازار شایعات و سردرگمی و گاه یاس و ناامیدی از موثر بودن امر مایه کوبی، رونق پیدا می کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
0
0
خب توضیح جناب آقای دکتر مهران علمداری در خصوص سالیان سال شکایت های مکرر دامداران از نقاط مختلف کشور، از اینکه در مواردی پس از تزریق واکس تب برفکی اعم از ایرانی و خارجی، تب برفکی خودش را به شکل شدید نشان داده است، چیست؟

آیا این موضوع واقعیت دارد یا همه دامداران اشتباه کرده اند؟

آیا اتفاقی است و به شکل تصادفی تزریق واکسن و ابتلا بالینی هم زمان شده اند؟

یا استرس ها از جمله ورود سر سوزن باعث ایجاد علامت بالینی تب برفکی شده اند؟
پاسخ ها
وحید عطارد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
به نظر من اگر به تصویر نمایش داده شده است توجه بیشتری شود پاسخ سوال داده خواهد شد .. بیماری هیپر اندمی است و قطعا در هر زمان و مکان خودش را به شکلهای مختلف نشان میدهد..در اکثر موارد اگر واکسن هم تزریق نشود بیماری به شکل شدید خودش را نشان می دهد ... تنها موضوع اینست که چون واکسیناسیون مرتبا در هر زمان انحام میشود و مخازن متعدد الودگی را پایدار می نماید همزمانی واکسیناسیون و نشان دادن بیماری بسیار محتمل است.
مهران علمداري
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
طبق تصوير فوق اگر واكسن در دوره كمون بيماري كه از 2 تا 14 روز متفاوت است تزريق شود تاثيري در پيشگيري از بيماري يا كاهش علائم نخواهد داشت و بيماري روند طبيعي خود را خواهد داشت ولي اينكه در اين حالت بماري حادتر يا شديد تر باشد در مقايسه با حالتي كه واكسناسيون انجام نمي شد درست نيست و چون دامدار انتظار بيماري در روند عادبي خود را پس از واكسيناسيون ندارد معمولا شكايت از واكسن دارد براي اثبات اين موضوع نياز به مطالعه تجربي كنترل شده در دو گروه مقايسه اي دارد كه در اين صورت عرايض بنده در اين خصوص تاييد خواهد گرديد .در واقع پس از عفوني شدن گله واكسيناسيون انجام گرفته است . به اين علت است كه برخي علما اپيدميو لوژيست توصيه مكنند كه براي واكسيناسيون وارد كانون بيماري نشويد چرا كه نمي دانيد كدام دام يا گله در مرحله عفونت قبل از علائم هستند . وتوصيه بر اين است كه خارج از شعاع كانوني كه ويروس به انجا نرسيده واكسيناسيون به صورت حلقه اي انجام گيرد . موضوعي كه متاسفانه اخيرا رعايت نمي شود و اين مشكلات و سوئ تفاهمات را ايجاد مي كند . البته اين توصيه ها براي كنترل بيماري در سطح كلان است و در گله هاي انفرادي و توصيه به تك تك دامداران در مورد واكسيناسيون مي تواند متفاوت باشد .
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
0
0
در مورد واکسن کشته برفکی این نقطه نظر مطرح است که واکسن کشته اگر چه زمان حداقل دو هفته ای لازم دارد که تیتر کافی آنتی بادی بدهد ولی در کوتاه مدت هم می تواند در همان دو سه روز اول از طریق اشغال رسپتورها و یا تولید گاما اینترفرون هم به مقاومت بدن در مقابل ویروس مهاجم کمک کند؟

نظر جناب آقای دکتر عطارد را می خواستم بدانم.
پاسخ ها
وحید عطارد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
با تشکراز حنابعالی .. در رقابت ویروس وحشی و واکسن قطعا ویروس وحشی موفق است زیرا به سرعت وارد سلول شده تکثیر میشود و عملا محیط را در اختیار میگیرد.. به دوره کمون و سن زخمهای بیماری اگر دقت کنیم کاملا مشخص است که ایحاد ایمنیت توسط واکسن عقب تر از تولید بیماری توسط ویروس وحشی است . در مورد اینترفرون باید گفت که ویروس زنده د رارتباط با سلول موجبات ترشح ان را فراهم می کند و عملا در واکسیناسیون تاثیری موثر ندارد . در نظر داشته باید داشت که در ابتلای به بیماری هم 3-4 روز بعد از شورع دوره وزیکولی عملا ایمنیت ایحاد میشود ... که خود منجربه فروکش کردن بیماری خواهد شد. بحث بسیار مفصلی دارد که نیازمند میز گردی چند ساعته در این زمینه می باشد.
کامیاب قیصربیگی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
0
1
سلام.جناب آقای دکتر عطارد خدا قوت خسته نباشید.
جنابعالی برای راه اندازی سیستم GISدر دامپزشکی کشور زحمات زیادی کشیدید و همچنین از کارهای بیاد ماندنی شماتلاش برای جا انداختن این موضوع که در هر استانی یک نفر کارشناس مسول بیماری تب برفکی باشد و از جمله وظایف این کارشناس،پاسخگو بودن در خصوص بیماری تب برفکی در استان بود ،که این ایده ی عالی بعد از شما فراموش شد و خدمات شایان دیگر شما .............

آقای دکتر عطارد به نظر می رسد که در حال حاظر ما نیازمند راه اندازی سامانه هوشمند ثبت واکسیناسیون در کشور باشیم.

البته این پیشنهاد خامی است که می تواند با استفاده از تجربیات حضرتعالی و سایر دوستان و بزرگان فنی سازمان پر بار تر و کاربردی تر باشد(البته شنیده ها حاکی از ثبت واکسیناسیون در برخی از استان ها می باشد ولی هوشمند نیست).
در سیستم GIS واحد اپیدمیوژیک تعریف شده و واکسیناسیون و گزارش وقوع بیماری بر اساس واحد اپیدمیوژیک و در این سیستم نام و نام خانوادگی دامدار ثبت نمیشود و این موضوع در خصوص ارزیابی عملکرد واکسن و واکسیناتور اهمیت ویژه ای دارد و بخصوص در استانهای که پرورش دام بیشتر بصورت سنتی انجام می شود حایز اهمیت است.
در سیستم GIS مشخص نیست که درصد واکسیناسیون در سطح روستاه چقدر است و چه دامدارانی دامهای آنها به هر دلیلی واکسینه نشده اند که در بحث وقوع بیماری خیلی حایز اهمیت است.
واکسیناتور مشخص نیست برای ارزیابی عملکرد .
آمار واکسیناسیون واقعی خواهد شد و با توجه به هوشمند بودن این سامانه با ارسال پیامک نوع واکسن و تعداد دام واکسینه شده به اطلاع دامدار رسانده می شود و تایید دامدار در سیستم ثبت خواهد شد .
همچنین فروش واکسن خارج از چرخه توسط این سامانه قابل کنترل خواهد بود.
ثبت واکسیناسیون در بخش خصوصی و دولتی در این سامانه توسط واکسیناتور انجام خواهد گردید و از فروش واکسن توسط درمانگاه ها جلوگیری خواهد کرد .
بعد از کارکرد یک ساله این سامانه ، زمان واکسیناسیون ، وقوع بیماری و پیامهای بهداشتی به اطلاع دامداران در کمترین زمان ممکن رسانده می شود.
کلینسین های فعال می توانند با دسترسی به این سامانه از تاریخچه واقعی و دقیق گله اطلاع پیدا کنند و می توانند گزارش وقوع بیماری را ثبت کنند.
و.............‌‌‌‌.....
در پایان اگر اعلام نظر بفرمایید سپاسگزارم.
پاسخ ها
وحید عطارد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
با سلام و تشکر .. ایده خوبی است اما تا انجا که در خاطر دارم ثبت واکسناسیون و سایر موارد در سیستم GIS انجام میشد .. در صورتیکه اکنون انجام نمیشود باید این سامانه راه اندازی شود ..
کامیاب قیصربیگی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
0
0
بهترین و موثر ترین راه جلوگیری از گسترش بیماری تب برفکی در زمان وقوع بیماری،ممنوعیت واکسیناسیون در زمان وقوع بیماری در آن منطقه و یا استان است،همکاران ما خود باعث به آتش کشیدن کل منطقه می شوند.
واکسن هر نوعی که باشد در مقابل ویروس زنده شکست می خورد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
0
0
نکات جالبی را آقای دکتر علمداری مطرح کردند.
با این حال مشخص نشد که چرا در یک کانون فعال تب برفکی، فقط این تزریق واکسن تب برفکی است که با بروز غیر منتظره بیماری همراه می شود و به گفته خودشان با شکایت
و گلایه معمول دامداران است. در حالی که دیگر تزریقات غیر مرتبط در کانون های تب برفکی تاکنون شکایت آنها را در پی نداشته است؟؟؟!!
پاسخ ها
علمداري
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ناشناس عزيز چون دامدار از واكسن تب برفكي انتظار كنترل تب برفكي را دارد ونه از تزريقات ديگر .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
واکسن سریال برای جلو گیری از تب برفکی می خواست چطور تهیه کنم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه