کد خبر: ۵۳۹۲۶
 
 

حکیم مهر: هشدارهای بهداشتی روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان مازندران در خصوص آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان:

- آنفلونزای پرندگان یکی از مهمترین بیماری مشترک بین پرندگان و انسان است.

 - پرندگان آزاد پرواز و مهاجر بهویژه از رده اردک و غاز و پرندگان ساحلزی مخزن ویروس های آنفلوانزای پرندگان می باشند.

- از شکار و صید پرندگان پرندگان وحشی و مهاجر جدا خوداری کنید.

- بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان علاوه بر خسارت اقتصادی قابل توجه به صنعت طیور، از جنبه بهداشت عمومی واجد اهمیت می باشد.

- بیشترین فراوانی عفونت آنفلوانزا در ماکیان، اردک و  بوقلمون می باشد.

- از عوامل مهم در انتشار و وقوع آنفلوانزای پرندگان، پرورش نیمهرهای اردک در شالیزارها و عرضه زنده طیور در بازارچه های محلی (همراه با جابجایی زیاد) می باشد.

- تماس مستقیم و غیرمستقیم  پرندگان آبزی بومی (اردک و غاز) با پرندگان آبزی وحشی احتمال انتقال آنفلوانزا به آنها را افزایش می دهد.

- با توجه به ساختار ژنتیکی ویروس، احتمال جهش ویروس های آنفلوانزای با حدت کم به ویروس های با حدت و بیماریزا زیاد همواره وجود دارد.

- پرورش طیور روستایی بصورت محصور و عدم رها سازی آنها (بهویژه اردک) در مزارع سبب کاهش احتمال مواجهه آنها با پرندگان مهاجر وحشی و یا آبهای آلوده به مدفوع آنها شده و از شیوع فصلی آنفلوانزا جلوگیری می کند.

- ویروس آنفلوانزا از طریق ترشحات چشم، بینی و مدفوع پرندگان بیمار به محیط دفع می شود.

- تماس مستقیم و یا غیرمستقیم با ترشحات چشم، بینی، دهان و مدفوع، پر و گوشت خام  پرندگان بیمار سبب انتقال ویروس آنفلوانزا به پرندگان حساس و یا انسان می شود.

- ویروس آنفلوانزای پرندگان به آسانی توسط انسان (کفش و لباس آلوده)، استفاده از وسایل مشترک در مزارع پرورش و حمل طیور زنده از محل های آلوده به سایر مناطق انتقال می یابد.

- از دست زدن مستقیم به پرندگان اهلی و وحشی بهویژه پرندگان بیمار خوداری نمایید.

- در صورت تماس مستقیم با پرندگان اهلی و یا وحشی مهاجر، دستهایتان را با آب و صابون شستشو دهید.

- یک گرم مدفوع آلوده به ویروس آنفلوانزا پرندگان می تواند یک میلیون پرنده حساس را آلوده کند.

- حرارت، محیط اسیدی (اسیدیته بالا) و خشکی سبب از بین رفتن ویروس آنفلوانزا می شود.

- ویروس آنفلوانزا در کود در دمای 4 درجه سانتی گراد بمدت 30 روز و در دمای 20 درجه سانتی گراد تا 7 روز زنده می ماند.

- پختن گوشت مرغ (احتمالا آلوده) سبب از بین رفتن ویروس آنفلوانزا می شود.

-  پختن گوشت مرغ در صورت رسیدن دمای عمق آن به 74 درجه سانتیگراد و به مدت 6 دقیقه سبب از بین رفتن ویروس آنفوانزای احتمالی می شود.

- بیشتر شوینده ها و مواد ضد عفونی کننده متداول (ترکیبات فنلی، چهارتایی آمونیوم و هیپوکلریت سدیم) ویروس آنفلوانرا را از بین می برند.

- در صورت مشاهده هرگونه تلفات غیرعادی در پرندگان بهویژه پرندگان آزاد پرواز وحشی موضوع را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهید.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه