کد خبر: ۵۴۵۱۷

در ا جرای بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن و با توجه به نامه شماره 1/206230  مورخ 1398/09/13 سازمان نظام دامپزشکی استان تهران موضوع معرفی دامپزشکان همکار (مندرج در جدول پیوست) به منظور شرکت در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شهر و استان تهران معرفی گردیده‌اند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی نظام دامپزشکی استان تهران، به استناد تبصره یک ماده مذکور جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و عدم حضور هر یک از اعضا در جلسات متشکله موجبات تاخیر و تطویل در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و صدور دعوت مجدد از مودی می‌شود.

انتظار دارد همکارانی که در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرونده دارند از قبل نمایندگان نظام دامپزشکی استان را مطلع نموده و جهت حضور در جلسات مذکور هماهنگی لازم مبذول دارند.

امید است با پیگیری‌های شورای دامپزشکی نظام استان بیش از گذشته در پرونده های مالیاتی اعضاء راهگشایی شود.

  

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه