کد خبر: ۵۵۸۲۹
تعداد نظرات: ۴۵ نظر
نگاه شما:
نگارش دستورالعمل‌های سازمانی در زمینه حفاظت پرسنلی کارکنان، تدابیر لازم برای دامپزشکان بخش خصوصی و ملاحظات بهداشت دامپزشکی در خصوص بیماری کورونا از ضروریات وضعیت موجود می‌باشد ...
 
 

حرفه دامپزشکی: فراموشی پرواز کلاغی در سودای کبک خرامان!

بلاتکلیفی میان بهداشت و تولید در بحبوحه کورونا

نویسنده: امضا محفوظ

بیماری ویروسی کورونا در حال حاضر یک اپیدمی در حال گسترش به سوی پاندمی میباشد که نیاز است تا اطلاعات مربوط به جنبههای مختلف آن لحظه به لحظه از طریق دستگاههای دخیل در بهداشت جامعه در اختیار مردم، گروههای مختلف دخیل در امر بهداشت و جامعه تخصصی به اشتراک گذاشته شود. علاوه بر آن لازم است تا دستورالعملهای حرفهای آن در حوزه پزشکی و دامپزشکی بصورت رسمی منتشر گردد تا تاثیرپذیران و مشارکتکنندگان در این رخداد، با دید جامعتری نسبت به انجام وظایف حرفهای خود گام بردارند.

بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان و درگیری عالم و آدم در کره زمین، بیماری تنفسی کرونای 2019 در ایران ابتدا کشته داده و سپس تائید گردید. قصد اطاله کلام را نداریم و قصدمان توضیح واضحاتی که دستگاههای مسئول این بیماری در حوزه بهداشت انسانی از طریق رسانههای مختلف منتشر می سازند نیست؛ اینکه ما بگوئیم که دستهایتان را با صابون بشوئید و یا از مواد ضدعفونی کننده استفاده کنید تکرار مکررات است ولی آنچه در این نوشتار سعی بر همفکری در خصوص آن خواهیم داشت، رخداد بیماری کورونا از دیدگاه دامپزشکان است.

پاسخ سیستم بهداشت عمومی کشور به این رخداد میبایست چند لایه باشد و این دفاع چند لایه با هدف شناسایی منابع ویروس و اشاعه آن در کشور باشد. قریب به 9 سال از زمان ابداع واژه «بهداشت واحد» میگذرد که از قضا حوزه دامپزشکی همیشه از آن به عنوان یکی از شعارهای خود استفاده نموده است ولی تا کنون بهانههای زیادی را برای عملیاتی نمودن این شعار از دست داده است؛ تو گویی که عامدانه سازمان دامپزشکی ایران به گونهای رفتار مینماید که اثری از قوانین مرتبط با بهداشت در آن باقی نماند. تاسف ما در این خصوص از آنجایی آغاز گردید که به دنبال اطلاعاتی در خصوص این بیماری و ملاحظات دامپزشکی آن بر روی وبسایت این سازمان گشتیم و اگر شما یافتید، ما هم یافتیم؛ تو گویی این وبسایت اطلاعرسانی و ارتباط با مردم کارش فقط انتشار مصاحبه و رپرتاژ است و هیچگونه اطلاعاتی از این بیماری بر روی سایت این سازمان نمیتوانید بیابید و تاسف ما آنجایی دو چندان شد که در مراجعه به این سازمان و اداره کل آن در بلوار پژوهش، هیچ اثری از رعایت دستورالعملهایی که وزارت بهداشت برای حفاظت فردی و کارکنان منتشر نموده است نیز یافت نگردید، به گونهای که:

1- هیچ اثری از استفاده از تجهیزات مراقبت کارکنان مشاهده نگردید (ماسک، دستکش یکبار مصرف و... توسط کارکنان)

 2- هیچ اثری از استفاده از ضدعفونی کنندههای مرسوم که اکنون توسط متصدیان دکههای روزنامهفروشی برای حفاظت خودشان استفاده میکنند، مشاهده نگردید.

 3- هیچگونه تغییری در روشهای رسیدگی به امور ارباب رجوع به منظور کاهش تماسهای فیزیکی و فردی مشاهده نگردید.

 4- هیچگونه دستورالعمل اختصاصی در خصوص تغییر رویههای اداری داخلی به منظور محدودسازی اثرگذاری ویروس مشاهده نگردید.

و ما در این میان به دو چیز شک کردیم که یا کارکنان دامپزشکی روئینتن شده اند و ویروس بر آنها بیتاثیر و یا اینکه هنوز شیوع ویروس به اطلاع این سازمان نرسیده است، وگرنه این حجم از بیتفاوتی را نمیتوان به گونه دیگری توجیه نمود. البته در برخی از رسانهها خواندیم که ریاست محترم سازمان مصاحبه نمودند که واردات هر نوع حیوان خوراکی و خانگی به ایران از کشورهای آلوده به کورونا تا اطلاع ثانوی را ممنوع کردهاند (ایسنا 03/12/1398) ولی ایشان در همان مصاحبه به صراحت عنوان نمودند که این ویروس از حیوان به انسان منتقل نمیگردد و اگر این سخن دوم ایشان را ملاک بگیریم، سخن اول ایشان را نقض مینماید و اگر سخن اول ایشان را ملاک بگیریم و مبنای آن را انتقال مکانیکی از کشور مبداء چین بدانیم، سایر تولیدات این کشور همچون دارو و مواد بیولوژیک که اخیرا باب واردات آن را از این کشور به ایران قانونی اعلام نمودهاند نقشی در انتقال مکانیکی ایفا نمینمایند و حقیقتا این بیانات ما را به عنوان دامپزشک دچار سردرگمی عجیبی نموده است؛ دیروز با پخش کلیپی از سوی آقای دکتر پیام محبی از همکاران پر سابقه ما در حوزه دام کوچک مقداری این اطمینان در جامعه تزریق شد که مردم برداشتهای نادرست از این سخنان را تا حدی تصحیح نمایند و امیدواریم برداشتهای نامناسب از این مصاحبه به مردم دارای حیوان خانگی و دامپزشکان شاغل در این حوزه صدماتی را وارد ننماید.

از حوزه جزئیات خارج شویم و دیدگاه کلی را دنبال نمائیم که همانا تعیین موقعیت حرفهای دامپزشکی در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی است که در این میان به وضوح دو مطلب مورد نظر میباشد:

 1- بر هیچ کس پوشیده نیست که قدر و منزلت حرفه دامپزشکی در دنیا به دلیل نقش آن در حوزه بهداشت عمومی است و عمدتاً مردم از دامپزشکان انتظار سخن گفتن در این حوزه تخصصی را دارند و دنبال نمودن سایر موارد همچون تقویت تولید و ... محصولات جانبی حاصل از تعقیب این هدف اصلی میباشد. پس با این تعریف آنچه از سازمان دامپزشکی کشور با قانون مصوب و رسمی آن انتظار میرود، قدم برداشتن در راه تحقق این هدف میباشد ولی متاسفانه مشاهده میشود که حتی با وجود رخداد بهداشتی با خصوصیات تعریف شده کورونای 2019 که در وبسایتهای رسمی سازمانهای دامپزشکی کشورهای دنیا و حتی سازمان جهانی بهداشت دام، صفحات اختصاصی برای این پاندمی ایجاد گردیده و لحظه به لحظه مدیریت میشود ولی در وبسایت این سازمان حتی رخداد آن نیز درج نگردیده است. پس نگارش دستورالعملهای سازمانی در زمینه حفاظت پرسنلی کارکنان، تدابیر لازم برای دامپزشکان بخش خصوصی و ملاحظات بهداشت دامپزشکی در خصوص این بیماری از ضروریات حال حاضر وضعیت موجود میباشد که خود گامی است بزرگ در راه پر رنگ نمودن بعد بهداشتی این سازمان در تقابل با سیاست پیگیریهای تقویت تولیدی حال حاضر مد نظر مدیران آن.

 2- توان اجرایی مدیران و کارشناسان کنار گذاشته شده سازمان دامپزشکی کشور و همچنین بخش خصوصی توانمند آن در حوزه اجرای سیاستهای ضدعفونی سازی جنرال و تخصصی اماکن و افراد (تجربه آنفلوآنزای طیور، تجربه سمپاشیهای سیستماتیک حوزه دامداری و ...) در مقیاسهای بزرگ که به جرأت میتوان گفت هیچ سازمان و نهاد دیگری چنین تجربهای را در این خصوص ندارد، میتواند به عنوان اهرم ورود این حرفه بصورت فعال در حوزه برخورد با بیماریهای عفونی واگیردار محسوب گردد که برای به رخ کشیدن آن لازم است تا در ابتدا سازمان دامپزشکی از انفعال در این خصوص خارج گردد و سپس بجای انتقال این تجربیات گرانقدر به سازمانها و دستگاههای خارجی کارشناسان خود و بخش خصوصی توانمند در این خصوص را حمایت نماید تا آنان بتوانند تواناییهای ذاتی خود را به منصه ظهور برسانند؛ تخصصی که در حوزه وزارت بهداشت به ندرت میتوان نمونهای از آن را با ابعاد اجرا شده در حوزه دامپزشکی یافت و نیاز مبرمی که در این خصوص در حال حاضر در کشور وجود دارد.

حقیقتاً و در انتهای کلام بایستی اعتراف کنیم که به دلیل آنچه که آن را سرکوب شدید وجهه بهداشتی حرفه دامپزشکی در ایران مینامیم، به کلاغی مبدل شدهایم که در سودای آموختن راه رفتن کبک پرواز خود را فراموش کردهایم و حال نه پرواز را به خاطر داریم و نه راه رفتن کبک را قادریم؛ تنها سرمان را در برف رو کردهایم و تهاجم به اندوختههای دامپزشکی را چشمپوشی میکنیم. ادامه این روند باعث میشود تا به مرور زمان نیاز و احتیاج مردم و علیالخصوص دامپزشكان به دریافت اطلاعات تخصصی از یكی از مهمترین مراجع رسمی آن در حوزه بهداشت عمومی دامپزشكی كمرنگ شده و سپس از میان برود و روزی برسد كه نیاز به وجود سازمان دامپزشكی ایران نیز وجود خارجی و توجیه نداشته باشد.

مجموع نوشته فوق برای مسیردهی آنچه كه توسط مدیران سازمان دیده نشده است نگارش گردیده و هیچگونه ارزش اعتبار دیگری ندارد.

 

انتشار یافته: ۴۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۸
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
0
6
بی زحمت طرح واکسیناسیون و خونگیری نیوکاسل از طیور بومی را فعلا لغو کنید مگه نمیکند ارتباط تا حد امکان با حیوان اهلی و وحشی نگیرید به حال خانواده های ما رحم کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
وقتی اداره کل رو با فرمالین غلیظ تو حضور کارکنان ضد عفونی میکنن شما انتظار داری واکسیناسیون رو باطل کنن یعنی اندازه مرغ هم برای اداره کل ارزش نداریم که قبل از ورود مرغها فرمالین بزنن
بعدشم آخه قربونت برم فرمالین اونم برای جایی که انسان زنده توش داره کار میکنه ؟؟؟ الان به لاشه حیوانات مرده هم فرمالین نمیزنن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
0
7
خجالت آوره ادارات دامپزشکی استان ........... از حداقل ایمنی هم برخودار نیستند نه ماسک دارند نه الکل نه ضدعفونی نه دستکش نه لباس یکبار مصرف اونوقت خودمون متولی سلامت هستیم فقط نیرو ها رو می فرستند که ارتباط مستقیم بدون حفاظت شده با دام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
امسال به ما کاردانها لباس کار زمستانی هم ندادند!.؟!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
5
3
بهداشت عمومی نتیجه ثانویه عملکرد درست دامپزشکی اعم از سازمانهای مربوطه و دامپزشکان فعال در امر بهداشت و درمان دام و طیور و آبزیان می باشد. وظیفه دامپزشکی در درجه اول حفظ سلامت دام و دامپروری است .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
فكر ميكنم اگه دامپزشك هم باشي بايد فارغ التحصيل دهه چهل يا پنجاه باشي

متاسفانه در جريان تغييرات اين حرفه در پنجاه سال اخير نيستي و اين طبيعيه براي آشنا شدن بيشتر با نسخه جديد حرفه ات از همين اينترنت استفاده كن و خودت رو ارتقاء بده
بهداشت واحد و طب پيشكيري
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
درجه اول حفظ دام از اوج واجبات است اول دام زنده بمانده بعد انسان !!!!!اینم از اون حرفهاست
ناشناس
| United States |
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
نه اتفاقا بنظر می آید شما از فارغ التحصیل شدگان جدید هستید که کمترین آموزش را داشته اید و از اصل دامپزشکی و هدف اصلی آن بی خبر نگه داشته شده اید و چون ناتوان در دامپزشکی می باشید به موضوعات فرعی یعنی بهداشت عمومی چسبیده اید که در آن هم بی تاثیر هستید !!
شما به عنوان دامپزشک وقتی قابل احترام و نیاز میتوانید باشید که بتوانید در حفظ دام و سرمایه ملی موثر واقع شوید و با حفظ سلامتی دام ، بطور فرعی بر بهداشت عمومی هم شاید تاثیر بگذارید .
بهداشت و درمان انسان ، خود متولی مستقل و ثروتمند و پر از امکانات دارد و نیازی به مجموعه فقیر و کم امکانات دامپزشکی ندارد . بهتر است دوستان به پند نادرست استفاده شده در متن را مورد توجه قرار داده و از خیر یاد گرفتن خرامان راه رفتن کبک های پزشکی بگذرند و به همان کلاغ بودنمان رضایت دهند ، لطفا!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
حيف صندلي دامپزشكي كه از بين برديش و صد حيف بدتر از اون كه مهندس دامپرور شدن برات ترجيح داره همونطور كه حجتي نتونست بعد بهداشتي دامپزشكي رو از بين ببره شما هم نميتوني ديگه دوره تون سر اومده و بايد سفت بجسبيد به كار خودتون دامپزشكي داره راه خودش رو ميره و تلاش شما براي اضمحلالش منجر به حذف خودتون ميشه
هامون کاراندیش
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
با درود
ببخشید آقای نفر سوم که نوشتین در دامپزشکی بهداشت عمومی جز فرعیات است، درک کردن مفاهیم پایه نیاز به آموزش جدید یا قدیم ندارد بلکه اگر کمی اهل تفکر باشید و شرایط اظطرار موجود را بهتر درک کنید و سفسته را رها کنید، و در جریان باشید که دامپزشکی حکم طب پیشگیری را دارد و اینکه سهم و نقش مهمی و اصلی در بهداشت عمومی را در این شرایط حساس دارد اظهر من الشمس است آقاااااااااا
لطفا همون صندلی و میز خود را محکم بگیرید و این توجیهات بیهوده را رها کنید و چشمهاتون رو به روی واقعیت بازکنید مگه مقام و جایگاه چقدر میارزه که....
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
دوستانی که اینقدر علاقه به بهداشت عمومی دارند ، می توانند توضیح دهند دامپزشکی چگونه بر این امر تاثیر می گذارد !!؟؟ که ممکن است یک فوق دیپلم بهداشت خانواده یا بهداشت کار و یا بهداشت محیط از عهده آن بر نیاید !!؟؟ یا حتی فراتر از تواناییهای فوق دیپلم یا کارشناسان تغذیه و بهداشت مواد غذایی باشد !!؟؟
آیا هفت سال صرف وقت و عمر و جوانی و گذراندن بیش از 220 واحد نظری و عملی عمدتا در باب انواع بیماریهای دامی و علوم بالینی و جراحی انواع دام و طیور ، آن هم همراه با اعمال شاقه و هزینه های گزاف ، از جیب خانواده، حتی در دانشگاههای دولتی ، در نهایت برای تاثیری نه چندان فاحش بر بهداشت عمومی !! ، و دریافت چندر غاز حقوق ، عاقلانه است !!؟؟
کل واخدهای دکترای دامپزشکی که میتواند در باب بهداشت عمومی و مواد غذایی و صنایع غذایی باشد بیشتر از 12 واحد نیست !!! چگونه با این تعداد واحد درسی ناچیز که حتما هم چندان جدی تدریس نشده اند می خواهید بر بهداشت عمومی تاثیر بگذارید و این همه هم ادعا دارید !!؟؟
از نام این رشته ، یعنی "دامپزشکی " فقط یک معنی استنباط میشود و آن هم دامپزشکی است یعنی درمان دام ، نه بهداشت محیط یا بهداشت عمومی ، که اینها بخش کوچکی از دامپزشکی هستند نه تمام آن.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
دامپزشكا علاقه به بهداشت عمومي ندارن بلكه كارشون اينه

با موز گفتن شما به سيب ، سيب تبديل به موز نميشه خودت رو خسته نكن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
4
به خدا اداره ما هیچ وسایل ایمنی برا نمونه برداری نداریم در شریط بحران کشور دم دقیقه میفرستند خونگیری مرغ و خروس بدون ماسک دستکش و ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
6
تر خدا اگه شده یه تنخواه بدید به ادارت برای خرید ژل ضدعفونی و ماسک و... ما در مرض مستقیم ارباب رجوع دامدار و... داریم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
4
ما بدبختها بخش بی دفاع اکیپهای عملیاتی چی بگیم کار ما یعنی خودکشی آگاهانه و عامدانه بالادستی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سلام ببخشید شما بجای سکوت بی حاصل و ترس بی معنا باید انتقاد خود را به مقامات بالاتر خود عنوان کنید و طبق قانون کار بدون رعایت اصول ایمنی اقدام به کار و ایجاد اعمال ناایمن نکنید وگرنه دودش به چشم خودتون میره عزیز
ناشناس
|
United States
|
۰۱:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
0
......... چرا ما رو اينقدر اذيت ميكني ما همين كه تو صفحه اول سايت تسليت به اين همكار و اون يكي همكار بگيم كفايت ميكنه .... حالا كورونا ديگه چي چيه نميدونم والا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اخه فکر کنماینقد تسلیتا بره بالا که اعلام نکنن اون تو تصادف و سکته اینا بود که هرازگاهی مرگ همکارانو اطلاع میدادن
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۷:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
4
سلام لطفاکارمندان روتعطیل کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Sweden |
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
کارمندان کلا در تعطیلات بسر میبرند، آن درصد بسیار ناچیز که کار میکنند فورا شناسایی شده و جا بجا میشوند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
خداییش ما کارمندان دولت تعطیل هستیم.
کاری هم‌ انجام نمی دهیم.
فقط صبحانه _ چای _ سرویس بهداشتی و ماموریت.
دردمند
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
ما که خداییش کم کاری نمی کنیم شما هم اگر مملکتتو دوست داری باید کار کنی و بسازیش ولی یک چیزی تو این مجموعه خیلی بده و اونم اینه که هر کی بد و کم کار میکنه و شارلاتانی در میاره از کارش کم میکنن و میذارن رو دوش اون مظلومی که سرشو میندازه پایین و درست کار میکنه و این خیلی نامردیه و یعنی دستگاه ما شارلاتان پرور و هوچی محوره.
شناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
کسی که کارمند هستی و کلا تعطیلی هستی ، حتما نورچشمی و دارای اسپانسر قوی هستی. ما که صبح یک لیوان چایی اداره میخوریم و بدون مراسم سفره در خانه دامدار تا وقت خسته شدن میدویم و واکسن میزنیم، بیایید یه کم آدم باشیم.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
بیش از 2 سال هست که تقریبا بیکار هستم و مدیر کل دستور داده هیچ کاری به من ارجاع داده نشود
نه فقط من ، بلکه 25 درصد کارکنان اداره کاملا بیکار و علاف هستند و سازمان هم رسیدگی نمی کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
3
راست ميگه اينهمه رفتيم اماكن دامي و روستايي و مرغداري رو ضد عفوني كنيم و الان ميتونيم با بهترين كيفيت در مورد ضد عفوني عمومي كورونا تو شهرها و روستاها موثر باشيم و كمك بزرگي به حفظ سلامت خودمون و مردم داشته باشيم و از بودجه هاي بي سر و ته وزارت بهداشت هم استفاده كرده باشيم

چطور اين فكر به ذهن روسا و معاونين سازمان نيافتاده؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
شما بنظرم باید جوابت رو از همون مسولی که میگه دامپزشکی نباید کاری به بهداشت عمومی داشته باشه بگیری
ناشناس
|
United States
|
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
3
واقعا از حكيم مهر ممنونم كه مشكلات ما را در اداره كل به گوش مسئولان مي رساند ما در اداره كل هيچ ماسك و دستكشي ندادن و به تعداد محدود ضدعفوني تاريخ مصرف گذشته كه اثر خودش رو از دست داده دادن نميدونيم اگه مريض بشيم چه بلايي سر خانواده هامون مياد همسر من مشكل قلبي داره و واقعا از اين اوضاع ميترسم با مرخصي من هم موافقت نميكنن كه نيام
فكر كنيد ما هم پرندگان ميانكاله هستيم و به مشكل ما هم رسيدگي كنيد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اداره کل مشغله زیادی داره ، چون فرصت زیادی باقی نمانده
دکتر دامپزشک
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
عزیز مگه فکر میکنی اداره کل بیکار هست که به این مسائل حاشیه ای رسیدگی بکنه؟؟؟!
اساسا اداره کل خیلی وقته که سیاستهای عملکردیش از حوظه مربوط به خودش خارج شده و صرفا به کار مستند سازی مشغوله و البته به...
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
1
3
قدر و منزلت حرفه دامپزشکی در دنیا به دلیل نقش آن در حوزه بهداشت عمومی است ولی در کشور عزیز ما اساس آن در راستای بهداشت جامعه نیست،بلکه در راستای ............... می باشد، وای برما و جامعه ما
ناشناس
|
United States
|
۰۹:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
0
نياز به تعدادي دامپزشك واقعي جهت پذيرفتن مسئوليت در حرفه دامپزشكي داريم اگر بود لطفا اعلام عمومي كنيد استفاده از سياستمداران براي مديريت اين حرفه كفايت مي نمايد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سلام وقت بخیر. ببخشید برای همکاری در چه حوضه و قسمتی؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
2
جناب اقاي مدير كل دامپزشكي ............ با اينهمه مراجعه كننده جور واجور كه اين اداره كل داره اگه اتفاقي براي همكاران يا خانوادشون بيافته چطور ميخواي جوابگو باشي از در اداره هم كه تو ميان نه شد عفوني ميشن و نه ماسكي دارن هر جا هم كه تو اداره دلشون بخواد ميرن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
مدیر کلهای ما هدفشان جلب رضایت و توجه فرماندار و بخشدار و نماینده و وزیر و .....به هر قیمتی است، نصف نیروهای الان دامپزشکی(حداقل) گماشته دستهای بیرون دامپزشکی هستند، کی دلش به حال ما بیچاره ها میسوزه، اینها فقط دنبال حفظ صندلی و بزرگتر کردنش هستند.
ناشناس
|
United States
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
2
شما دلتون خوشه ها
تو اداره ما ........... برداشتن در حالي كه همكارا تو اتاقها نشسته بودن با فرمالين اتاقها و تحهيزات رو ضد عفوني كردن و يه وقت همكارا فهميدن كه كار از كار گذشته بود و همه فرمالين رو استنشاق كردن همه واكنش تنفسي براشون ايجاد شد و مخاطات سطحيشون حالت تخريش و سوختگي داشت و جالبيش اين بود كه فردي كه تو اداره ............. اين دستور رو داده بود خودش دامپزشكه
ما قراره تحت مديريت اينها بريم به جنگ كورونا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
0
يه بار تو عمرشون نشست گذاشتن اونم صدقه سري كرونا لغو شد
ناشناس
|
United Kingdom
|
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
2
متاسفانه بعضی افراد کج فهم دروغ مینویسن میخاید دامپزشکی پیشرفت کنه ،شاید ادم بی ... مثل تو بیکار بشینه و چای بخوره اما همه همکارا مشغول واکسیناسیون و تست و... هستن مخصوصا مراجعه راننده های خوراک دام و طیور که به نقاط مختلف کشور مسافرت میکنن مراجعشان به اداره زباد است که باید تمهیدات لازم رو سازمان در نظر بگیره
پاسخ ها
خان بابا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سلام عزیز، درست میفرمایید بالاخره توی هر اداره ای چند نفری هم هستند که مثل شما توسط روسای ادارات سر کار گذاشته شدن تا علاوه بر مستندات بی حاصل ادارات کل، یک کار عملیاتی هم صورت بگیره
ناشناس
|
United Kingdom
|
۲۱:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
2
متاسفانه قم قرنطینه نشد امروز داشتم میرفتم سر کار تعدای خودرو شماره قم اونده بودن استان ،بعد که علت رو جویا سدم خیلیاسون اومدن خونه فامیلاشون تو استانهای دیگه ابن یعنی فاجعه ،بعد وزبر محترم بهداشت میاد میگه بیکازی در کنترل در اومده اخه چرا این همه دروغ با سلامت مردم هم بازی میکتی ،وزیر محترم اون دنیا مبخای چی جواب خدا و خونوادهای که ............ درگیربیماری شدن میدی
میتوتی شبا با وجدان راحت بحابی
امروزوزیر کسور اعلام کرد که تصمیمات بر اساس گزارش وزیر بهداشت مبنی بر کنترل بیماری گرفته سده
تعجب کشورهای پیشرفته باتداابیر به موقع نتونستن چنین ادعایی کنن
محمد.س
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
0
5
به خاک نخفتیم و دو کلام حرف حساب از حکیم مهر شنفتیم. هزار آفرین بر نگارنده اش.
سبکرو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
1
11
جناب امضا محفوظ بسیار زیبا شیوا کامل و دقیق به تمام‌جزئیات اشاره کردید . سپاسگزارم از اینهمه تسلط ولی ایکاش نام خودتون رو هم میذاشتید به دودلیل:یکی اینکه همه همکاران حوزه به شما احترام ویژه ای بزارن ودوم ابنکه از فرمایشات شما مشخصه فردی با تجربه و آگاه هستید لذا بذاریدهمکاران جوان تر از شما و رک‌گویی نان الگو بگیرند چیزی که متاسفانه در این سالها فراموش شده .
خاطرم هست در سال ۷۶ یا ۷۷ در جلسه ای در اتاق کناری رئیس وقت سازمان دامپزشکی که من همیشه به احترام ایشون بلند میشم یعنی جناب دکتر مطلبی ، در حضور دست کم ۳۰ تا ۴۰ کارشناس بنظرم نخبه که الان همه اونها تارونده شدن ، رئیس با قدرت و شدتی که از قوم جسور آذری سراغ داریم مدیرکل وقت بوشهر رو خطاب و عتاب کردندکه کارشناس خبره ما رو اذیت میکنه بطوری که قصد خروج از سازمان رو داره . اینها همه سرمایه های دامپزشکی هستند که برای مجموعه سازمان فقط مزاحم و دست وپاگیر محسوب میشن وهر جا انتقادی وپیشنهادی از سر دلسوزی میدن به انواع و اقسام بدی ها محکوم میشن از جمله منافع شخصی ، غیر علمی بودن ، تشویش کننده اذهان عمومی ( چیزی که امروز باب شده ) ، حسادت و ....
اما انطرف تر کارشناسانی نا آگاه ، سیاست باز، غیرعلمی ، وابسته به نهادهایی خارج از دامپزشکی ، متاسفانه دروغگو‌، فرصت طلب و ... سکان دامپزشکی رو در دست دارند و این کشتی رو بطرف گرداب نیستی هدایت میکنن .
متاسفانه بنظر میرسه رئیس سازمان کاملا تنهاست و حیف ایشون که بخاطر ندانم کاری ها و خودخواهی های کارشناسانی غیر دلسوز و مخرب اینگونه مورد هجمه قرار بگیره و از صحنه دامپزشکی کشور محو بشه . اولین دلیل بنده برای این عرایضم ،نداشتن یک سخنگوی آگاه و دل سوزه . هرکسی برای خودش مصاحبه میکنه و در عرض چند ساعت سخنان همدیگه رو نقض میکنن . این درحالی که روابط عمومی و مسول سمن های سازمان باید قوی تر از این عمل کنند . وقتی کارشون رو نمیکنن یعنی پشت پرده ایراداتی هست .
تنها راه رستگاری سازمان دراین برهه استفاده از خرد‌و‌تجربه جمعی ه . فردی که فقط دوسال به عنوان سرباز فعالیت میدانی دامپزشکی داشته و مابقی درگیر بخشنامه و دستورالعمل و غیره بوده نمیتونه برای سازمان خیلی مفیدباشه . بنابرین بایستی جایگزین اون افرادی با تجربه تر قبل از علمی تر باشند . .........................
یاحق .
پاسخ ها
دامپزشک
| Netherlands |
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
اتفاقا تشویش اذهان عمومی برای افرادی همچون شما کاملا کاربرد داره.
................................
سبکرو‌
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
جناب آقا یا سرکارخانم‌ امپزشک‌
آیا تشویش کردن یا نکردن اذهان عمومی توسط من از .......... گسترش شبوع کرنا یا آنفولانزا کم میکنه .....................
دامپزشک
| United States |
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
برو خدا رو شکر کن‌ حکیم مهر حرفهام رو سانسور کرد. وگرنه الان داشتی .............................
دامپزشک خوش سلیقه
|
United States
|
۱۷:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
0
2
قرار بود مسولان، خادمین ما باشند!!!!!!!!!!!!!!!!!
الان یک مدیر کل به همراه معاونش حکم یک ارباب دارند در قبال بخش دولتی و بخش خصوصی،
جناب آقای ریاست سازمان و مدیر کلهاتون،دیگه هیچ اعتراضی نسبت به شما و عملکردهاتون نداریم چون کلا توقع داشتن از شما را از ذهن خودمون پاک کردیم!!!!!!!!!!!!!!!!!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه