کد خبر: ۵۶۷۹۷
تعداد نظرات: ۱۹ نظر
حمایت آزمایشگاه دامپزشکی از بهداشت عمومی در پاسخ به کووید-۱۹:
سازمان دامپزشکی می تواند به‌وسیله فراهم کردن تجهیزات و آزمایشگاه‌های دامپزشکی مناسب به افزایش فوق‌العاده تقاضا جهت تست‌های انسانی SARS-COV-2 به خدمات بهداشت عمومی یاری رساند ...
 
 

حمایت آزمایشگاه دامپزشکی از بهداشت عمومی در پاسخ به کووید-۱۹

آزمایش نمونه های تشخیصی انسانی در آزمایشگاه های دامپزشکی

مترجمین:

دکتر کامبیز امجدی گلپایگانی، معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی هرمزگان

دکتر سعید یغفوری، کارشناس آزمایشگاه مولکولی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

 

پاندمی کووید 19 باعث ایجاد فشار بی سابقه بر خدمات بهداشت عمومی در سراسر دنیا شده است. جهت به حداقل رساندن فشارهای ناشی از این ویروس به سرعت در حال گسترش، رویکرد مشترک بین رشته های مورد نیاز است. سازمان دامپزشکی به وسیله فراهم کردن تجهیزات و آزمایشگاه های دامپزشکی مناسب می تواند به افزایش فوق‌العاده تقاضا جهت تست های انسانی SARS-COV 2 به خدمات بهداشت عمومی یاری رساند. در برخی کشورها ظرفیت خدمات آزمایشگاه های تشخیصی انسانی به حداکثر رسیده است و به صورت جایگزین از آزمایشگاه های دامپزشکی درخواست همکاری داشته اند. آزمایشگاه های دامپزشکی وضعیت خوبی دارند زیرا آن ها دارای تجارب خوبی در زمینه تضمین کیفیت، امنیت و ایمنی زیستی و انجام تست های با کیفیت برای پایش و کنترل بیماریهای عفونی در حیوانات (که برخی زئونوز هستند) می باشند.

 علاوه بر این، سازمان دامپزشکی می تواند تخصص در زمینه‌های همه گیر شناسی، ارزیابی خطر، آموزش و ریسک ارتباطات ارائه دهد.

 تست نمونه های انسانی در آزمایشگاه های دامپزشکی می تواند قسمتی از پاسخ هماهنگ بخش دولتی بهداشت عمومی باشد و آزمایشگاه هایی که تست تشخیص کووید 19 را انجام می دهند باید مطمئن شوند که از مقررات مربوط به ازمایشگاه های انسانی تبعیت می کنند.

هدف از راهنمایی سطح بالای زیر، حمایت از خدمات بهداشت عمومی بوسیله فراهم کردن نکات کلیدی جهت تست نمونه های انسانی SARS-COV 2  ( عامل کووید 19) در آزمایشگاه های دامپزشکی است.

این متن فعالیت های پژوهشی را شامل نمی شود.

نکات:

 1) امور نظارتی (سطح ملی)

حمایت آزمایشگاه های دامپزشکی در پاسخ به بهداشت عمومی باید بر اساس نظارت های ملی و چهارچوب پاسخ های اضطراری باشد. این چهارچوب و الزامات اختصاصی بین کشورهای مختلف متفاوت است. در طی بحران یا وضعیت اضطراری، دولت اغلب دارای اختیاراتی است و در صورت لزوم می تواند با نادیده گرفتن مقررات موجود، منابع را تامین کند. این نادیده گرفتن مقررات می تواند شامل اجازه به آزمایشگاه های دامپزشکی جهت دریافت و تست نمونه های انسانی باشد.

در تاخیر ارسال نمونه ها از آزمایشگاه انسانی به آزمایشگاه های دامپزشکی، باید ارزیابی خطر انجام شود. فاکتورهایی نظیر: تداوم و اولویت بندی کارها، نوع تست انجامی و لزومات انجام آن، توانایی کمی سازی در عین حفظ استادندارد های کیفی، ایمنی زیستی (شامل انتقال نمونه) و امنیت زیستی، مدیریت اطلاعات و گزارش دهی، پرسنل و لجستیک  و درنهایت نیازهای آموزشی پرسنل باید مورد توجه قرار گیرد. استراتژی مدیریت خطر باید در جهت کاهش خطرات شناسایی شده باشد. این فرایند، منجر به توسعه چهارچوب همکاری بین آزمایشگاه های دامپزشکی و خدمات بهداشت عمومی خواهد شد.

 2) تداوم و اولویت کار

برای پاسخ به موارد ضروری، تست تشخیصی SARS-COV 2 در آزمایشگاه های دامپزشکی ممکن است نیاز به اولویت بندی کردن همه خدمات آزمایشگاهی موجود باشد. ارزیابی سریع اولویت ( مناسب در هر شرایط) نیاز است. این اولویت بندی باید شامل مشخص کردن خدمات ضروری و غیرضروری شود. خدمات غیرضروری تا زمان اتمام بحران می تواند قطع یا به تاخیر انداخته شود یا این کار می تواند با برنامه ریزی برای دیگر آزمایشگاه هایی با استاندارد های یکسان انجام گیرد.

آزمایشگاه های دامپزشکی باید تاثیر کارهای اضافی در توسعه کسب و کار، سلامتی و حقوق حیوانات، سلامت عمومی دامپزشکی، تجارت، سلامت غذا، امنیت غذایی و منابع مالی و انسانی آن را مدنظر قرار دهند. نتیجه اولویت بندی به شرایط سلامت عمومی و حیوانی و منابع در دسترس هر کشور وابسته خواهد بود.

 3) نوع تست و الزامات انجام تست

در حالت ایده آل، روش انجام تست باید مابین آزمایشگاه های دامپزشکی و انسانی همخوانی داشته باشد و مسیر استاندارد را دنبال کند.

روش های شناسایی اسید نوکلئیک از قبیل RT-Real Time PCR روش اصلی برای تشخیص SARS-COV 2 در انسان است. جایگزینی روش های معمول استخراج RNA بوسیله غیرفعال سازی نمونه ها با حرارت، توصیه نمی شود زیرا حساسیت کار را کم و نتایج را موثر خواهد کرد.

تشخیص در مراحل اولیه بیماری با استفاده از تست های مبتنی بر آنتی بادی مناسب نیست ( اگرچه این تست ها ممکن است برای تخمین میزان ایمنی در افراد و در مطالعاتی که میزان شیوع و ایمنی را در جمعیت مشخص می کند مفید باشد). حساسیت تست هاس مبتنی بر آنتی ژن هنوز بطور کامل شرح داده نشده است و این تست ها جهت تشخیص های روتین توصیه نمی شود.

جهت کاهش ریسک اختلال در تامین مواد، آزمایشگاه ها باید مواد را از چندین تهیه کننده و کشور تامین کنند (اگرچه این می تواند باعث ایجاد چالش در تایید صحت آزمایش شود).

تست مواد باید بوسیله آزمایشگاه انجام شود تا آلودگی آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. تنها تست های تشخیصی تایید شده باید استفاده گردد. اگر تست جای دیگری تایید شده است باید دوباره در آزمایشگاه های دامپزشکی که مسوول انجام آزمایش هستند، مورد تایید قرار گیرد. کیت های RT-PCR تجاری فراوانی وجود دارند ولی بسیاری از آنها مورد تایید قرار نگرفته اند. بهتر است کیت های تجاری که قبلا مورد تایید قرار گرفته اند استفاده شود و در مواردی که مشکلات زنجیره فراهم سازی وجود دارد با استفاده از آزمایشات بومی مورد پشتیبانی قرار گیرد.

توالی پرایمرها و پروب برای شناسایی SARS-COV 2 در وب سایت WHO در دسترس است و چندین مطالعه با استفاده از این پرایمر و پروب ها منتشر شده است. با توجه به جهش در ویروس ها ( ژنوم ویروس ها) بهتر است پرایمر و پروب ها بصورت منظم چک شود تا از توانایی آنها جهت تشخیص سویه های در حال چرخش اطمینان حاصل گردد. پرایمرها و پروب های تازه خریداری شده قبل از استفاده در تست های روتین، بهتر است مورد ارزیابی قرار گیرند. کنترل مناسب جهت مشخص شدن ممانعت کننده های همراه نمونه ها باید استفاده شود.

 4) ارزش گذاری ( قابلیت کمی سازی یا توانایی درجه بندی شدن)

آزمایشگاه های دامپزشکی اغلب دارای تجربه در مورد حجم بالای نمونه های جمعیت های حیوانی در مواجهه با افزایش تقاضا می باشند. برای مدیریت موارد مورد انتظار، آزمایشگاه های دامپزشکی باید ظرفیت خود را در جهت فراوری، آزمایشات و گزارش نتایج برای نمونه های کووید 19 مکتوب کنند. این ظرفیت ها ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIMS ) خطاها را کاهش خواهد داد و بهتر است در صورت در دسترس بودن استفاده شود. انتقال خودکار اطلاعات بین سیستم آزمایشگاه های بهداشت عمومی و دامپزشکی می تواند باعث جلوگیری از هدر رفت زمان در ثبت اطلاعات نمونه و گزارش نتایج شود. استانداردهای کیفیت در طی انجام حجم بالای آزمایشات باید حفظ گردد. روش ها باید درست انجام شود تا ریسک ایجاد آلودگی متقاطع به حداقل برسد. منابع اضافی مورد نیاز (شامل بودجه، کارکنان، تجهیزات، مواد مصرفی و زیر ساختها) باید در زمان افزایش ظرفیت آزمایشگاه، مورد توجه قرار گیرد.

 5) تضمین کیفیت

درحالت ایده آل، آزمایشگاه ها باید استانداردهای کیفیت نظیر ISO/IEC 17025 و یا موارد مشابه را رعایت کنند. اگرچه، خیلی از آزمایشگاه های دامپزشکی که می توانند کمک کننده باشند از نظر ISO/IEC 17025 معتبر نیستند و توانایی دریافت اعتبار در طی شرایط بحران را ندارند. این آزمایشگاه ها باید کارهای خود را بر اساس اصول ISO/IEC 17025 اجرا کنند. تست مهارت و مقایسه بین آزمایشگاهی با آزمایشگاه های بهداشت عمومی ممکن است برای نشان دادن صلاحیت مورد استفاده قرار گیرد.

آزمایشگاه های دامپزشکی که درحال انجام تست تشخیصی کووید 19 هستند باید مقررات مربوط به آزمایشگاه انسانی را رعایت کنند.

 6) ایمنی زیستی

در آزمایشگاه های دامپزشکی روند ایمنی و امنیت زیستی باید براساس استانداردهای OIE در مورد خطرات بیولوژیک ازمایشگاه های دامپزشکی و امکانات و تجهیزات نگهداری حیوانات باشد. اصول درست میکروبیولوژی (GMPP  ) در همه مراحل دست زدن به نمونه ها باید اجرا شود. براساس راهنمایی های WHO ، تست های تشخیصی که شامل جداسازی یا کشت ویروس نیست می تواند در آزمایشگاه های BSL2  (با حداقل تجهیزات) انجام گیرد. بسیار توصیه می شود که در ابتدا ارزیابی خطر انجام شود. دست زدن به نمونه ها و اضافه کردن بافر استخراج مناسب، باید به وسیله کارکنان آموزش دیده با تجهیزات پوششی مناسب (PPE ) و ترجیحا زیر هود کلاس دو یا سه انجام شود. هنگام استخراج با روش دستی، باید به فعالیت هایی که باعث ایجاد ذرات معلق در هوا می شود شامل: سانتیریفیوژ، باز و بسته کردن میکروتیوب های اپندرف و پیپت کردن توجه خاص شود. کار تشخیص SARS-COV 2 باید از کار بر روی سایر عوامل بیماری زا جدا شود. تکثیر بیولوژیک ویروس SARS-COV 2 (جداسازی ویروس و تلقیح به حیوان) بخاطر خطر بالای آلودگی آزمایشگاه و ترکیب کروناویروس های انسانی و حیوانی اصلا توصیه نمی شود. برای کشت ویروس، سیستم های امنیت زیستی مناسب همراه با تجهیزات BSL3  مورد نیاز است.

 7) امنیت زیستی

دسترسی به آزمایشگاه باید محدود شود. مراحل دفع زباله باید شبیه انواع دیگر زباله های زیستی خطرناک باشد. محل نگهداری نمونه باید محافظت شود و در خارج از فضای آزمایشگاه قرار نگرفته باشد. لیست کارمندان مجاز درگیر ثبت و دریافت نمونه، فراوری نمونه و ارشیو نمونه باید محافظت شود و در اختیار مقامات مربوطه قرار گیرد (جهت امنیت زیست و اهداف بهداشتی).

دسترسی به اطلاعات آزمایشات (شامل محل های نگهداری و جزئیات) باید محافظت شده بوده و تنها در دسترس افرادی خاص باشد. برنامه ای برای حفظ و نگهداری نمونه ای تست شده باید از قبل ایجاد و به اجرا در آید. در حالت ایده ال، بعد از اتمام آزمایش و دریافت تاییدیه توسط خدمات بهداشت عمومی مبنی بر عدم نیاز به تکرار آزمایشات، نمونه ها باید بصورت صحیح دفع شوند. (اتوکلاو).

 8) مدیریت اطلاعات و گزارش دهی

با توجه به جنبه های کلینیکی و جواب دهی، تفسیر نتایج آزمایش باید توسط خدمات بهداشت عمومی انجام شود. نتایج آزمایشات باید به خدمات بهداشت عمومی که مسوول برقراری ارتباط بین بیمار و مراکز درمانی است گزارش داده شود. مسائل مربوط به محرمانه بودن را می توان از طریق ناشناس کردن اطلاعات بیماران با استفاده از بارکد یا کدهای عددی انجام داد. اگر آزمایشگاه های دامپزشکی به هر نوع اطلاعات بیماران دسترسی داشته باشند، باید مقررات مربوط به محافظت از اطلاعات عمومی و کلینیکی را بصورت کامل رعایت کنند. آزمایشگاه های دامپزشکی می توانند به عنوان ارائه دهنده خدمات، تحت نظر آزمایشگاه اصلی بهداشت عمومی فعالیت کنند. آزمایشگاه های دامپزشکی باید از قابلیت ردیابی نمونه ها با استفاده از سیستم های الکترونیکی ثبت اطلاعات مطمئن شوند که گزارشات روزانه به خدمات بهداشت عمومی ارائه و از اطلاعات، پشتیبان گرفته می شود. ایجاد روش های انتقال اطلاعات شامل: نوع اطلاعاتی که منتقل می شود و مکانیسم های انتقال اطلاعات بین ادارت و سازمان ها می تواند وقت گیر باشد این نکته در مراحل اولیه برنامه جهت هر نوع تست تشخیصی کووید 19 باید درنظر گرفته شود. موضوع مالکیت معنوی و ارتباطات باید مابین آزمایشگاه های دامپزشکی و خدمات بهداشت عمومی مورد توافق قرار گیرد.

 9) کارکنان و لجستیک

راهنمایی برای گروه های با ریسک بالا نسبت به کووید 19 و ممنوعیت ورود آنها به آزمایشگاه باید از مراجع پزشکی درخواست شود. در این زمینه باید از مدیر آزمایشگاه مشورت گرفته شود. حفظ سلامت روحی و فیزیکی کارکنان در اولویت قرار دارد. تقسیم کارکنان به چندین تیم با برنامه های متناوب باعث می گردد که فعالیت آزمایشگاه حتی در صورتی که یکی از افراد تیم مضنون به آلودگی با کووید 19 شود ادامه یابد. سلامت کارکنان باید روزانه چک شود و وضعیت آگاهی کارکنان از راهنمایی ها و توصیه های صادر شده در مورد SARS-COV 2 توسط خدمات بهداشت عمومی مورد ارزیابی قرار گیرد. برنامه ای واضح و مشخص برای مواقعی که یکی از کارکنان مضنون و یا نتیجه ازمایشش مثبت شود باید تدوین گردد. وضعیت سلامتی کارکنان و ادامه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.خیلی مهم است که آموزش کارکنان و مدیریت درک خطر از طریق جلسات منظم انجام گیرد. کارکنانی که با نمونه های سرم یا خون انسانی کار می کنند باید برعلیه ویروس هپاتیت ب واکسینه شوند.

 10) نیازهای آموزشی

برای کارکنان آزمایشگاه که با عوامل عفونی کار می کنند و با استفاده از میزان مناسب PPE  (به موقع)، آموزش باید به ویژگی های آزمایش نمونه های انسانی SARS-COV 2 شامل: دست زدن به نمونه ها و روش ازمایش SARS-COV 2 (مبتنی بر ارزیابی خطر بیولوژیک) تاکید داشته باشد. همه کارکنان باید تکنیک های تشخیصی که در آزمایشگاه استفاده خواهد شد را بصورت شایسته و رقابتی شرح دهند.

 

انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۵
حاج کاظمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
0
5
اطلاعات خوبی جمعبندی ارایه شده بود . ممنون .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
1
5
والا این نوشته ای که میخونم اونم از اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان بیشتر از گذشته به اعتقاد شخصی خودم راجع به این استان قوت میده

یکی بود که از اون استان اموده بود و یه مدتی تو اون اداره کل مسئولیت داشت و همش دم از این میزد که من اداره کل استان هرمزگان رو از این رو به اون رو کردم من کار یاد اینها دادم و از اینجور حرفها

حالا هرچقدر بیشتر میگذره به این اعتقاد میرسم که اون اداره کل و کارشناساش بستر مناسبی رو برای خودشون فراهم کردن که فقط تو بوق و کرنا نکردن و هرکس که از استانهای دیگه اونجا مسئولیت میگیره میخواد به اسم خودش تموم کنه

برای بچه های هرمزگان ارزوی موفقیت دارم و خوشحالم که فرسنگها جلوتر از مسئولین سازمان هستن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
0
4
مقاله ی ارزشمندی بود
حسین ترابی
|
United States
|
۰۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
5
1
همکاران جوان دانشمند هم گویا جوگیر شدن و دامپزشکی ایران مشکلی نداره که حالا میخوان حلال مشکلات وزارت بهداشت باشن. امیدوارم در این 8-9 سال بازنشستگی ما عزیزان اینقدر پیشرقت کرده باشن که آمار چیزی دیگه میگه حداقل در مورد سل و بروسلوز که وضعیت هولناکه و اگر مکاتبه ای با دانشگاه های علوم پزشکی بشه بهتون خواهند گفت بشرطی که تقیه نکنند.
سید شهرام میرزمانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
0
5
تقویت همکاری های بین رشته ای و مشارکت پزشکان و دامپزشکان در طرح های پژوهشی در شرایط عادی(تبلور ان در انستیتو پاستور قابل مشاهده است) و همکاری های فنی و اجرایی و مشارکت در تشخیص بالینی و آزمایشگاهی در شرایط بحران و به اشتراک گذاشتن ظرفیت های موجود یکی از ضروریت های زیست بوم دانش و علم طب (Medicine) با سه حوزه طب انسانی، طب حیوانی و طب محیطی می باشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
4
1
نحوه تدریس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با پزشکی زمین تا آسمان در واحد‌های درسی مخصوصا در دروس اصلی آزمایشگاه پزشکی مانند ایمنی شناسی سرولوژی خون شناسی بانک خون بیوشیمی که جزو پایه های هر آزمایشگاه پزشکی هستند خیلی فرق میکند به گونه ای که این دروس در دامپزشکی به صورت کامل تدریس نمیشوند که به درد علوم پزشکی نمی‌خورد بنابراین آزمایشات مربوط به کرونا از نظر دقت و گزارشات زیاد با این توان علمی آزمایشگاهی چه در مقطع کارشناسی یا ارشد و دکتری دقیق به نظر نمیرسد چون از لحاظ آزمایشگاهی خیلی با استانداردها فاصله داریم چون بنده به عین تفاوت تدریس را با اینکه ارشد بیوشیمی پزشکی و کارشناسی دامپزشکی رو دارم میبینیم
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
به نظر ميرسه شما يك روز هم ازمايشگاه كار نكردي چه پزشكي و چه دامپزشكي بنابراين ......... تحويل مردم نده ........
پاتولوژیست
| Austria |
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
ازمایشاتی که برای تشخیص کرونا انجام می شود در دانشگاه های دامپزشکی زیاد استفاده میشود.
و دامپزشکان در مقطع عمومی در واحدهای ایمنی شناسی،ویروس شناسی،باکتری شناسی ،انگل،بیوشیمی ،کلینیکال پاتولوژی ،پاتولوژی بیوتکنولوژی و... این ازمایشات را اموزش دیده اند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
1
1
در پاسخ به دوست عزیز که گفتن بنده در آزمایشگاه پزشکی یا دامپزشکی کار نکردم بهتر است بدونن که بنده نه سال سابقه کار در آزمایشگاه پزشکی و دامپزشکی به صورت مداوم داشته ام و بدون قصد و غرض موارد یاد شده رو گفتم علوم آزمایشگاه انسانی خیلی فرارتر از علوم دامی هست که علم خودشو میخاد
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
شما اگر همزمان در ازمايشگاه پزشكي و دامپزشكي كار كرديد اونم به مدت نه سال اگر دولتي باشيد بايد به تخلفات معرفي بشيد و اگر خصوصي هستيد همين الان بايد درب اون ازمايشگاهي كه شما توش كار ميكنيد رو گل بگيرند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
1
3
به نظر بنده ،سازمان دامپزشکی و بویژه اداره کل دامپزشکی هرمزگان بیش از این موارد که عزیزان به آن اشاره نموده اند دارای توان و پتانسیل در زمینه های مختلف و بخصوص آزمایشگاهی باشد که جا دارد از عزیزانی که زحمت کشیدند تشکر بشه
ناشناس
|
United States
|
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
0
0
يادمه سالهاي دور اتفاقات جالبي تو اين استان ميافتاد ..........................
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
0
3
عالیه اگه فقط شعار نباشه و واقعا کار بشه تا جونِ هموطنامونُ حداقل نجات بدن با این کار.
نه ک برای اسم و رسم فقط بیان و مقاله ترجمه کنن.
سبکرو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
4
3
متاسفانه هرمزگان با جمعیت بالغ بر ۲۲ هزارنفر شتر هنوز توان آزمایشات مربوط به این حیوان رو نداره مخصوصا بیماری مرس که عامل اون کرونا ویروس هست و نمونه ها به کرمان ارسال میشه . حالا قراره موارد انسانی کرونا ویروس رو بررسی کنه یعنی موازی کاری واتلاف نیروی انسانی و بودجه .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
درود به اقای دکتر اگر گوش شنوایی باشد خوب است ..............
تاشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
0
3
دستمریزاد و احسنت ب همکاران دامپزشکی.
امیدوارم شاهد پیشرفتهای بیشتر در عرصه دامپزشکی و همکاری بین علوم دامپزشکی و پزشکی در جهت رفع موانع بهداشتی توسعه کشور باشیم.
قطعا نیروهای جوان و با پتانسیل بالا توانایی انجام این امر مهم را دارند.
ممنون و سپاسگزار از مطالب ارزشمند شما.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۶:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
3
1
میگم خدا رو که تشخیص بیماری لکه سفید درهرمزگان به خوبی انجام شد وقطعاکرونا هم باهمان فرمان ریش ه کن میشود!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
0
1
با سلام خدمت ارائه دهندگان محترم مقاله فوق. میگم به قول معروف، کل اگر طبیب بودی، درد خود دوا نمودی. کم کم کرونا داره کل اداره کل رو خونه نشین میکنه، چجور تا حالا بیمار یابی نکردین؟ یا لااقل مواد ضدعفونی کننده رو نمیتونین تهیه کنین. شما تو آزمایشگاه خودتون یه ماسک بدرد بخور ندارین. یه شیشه الکل ندارین. بالا غیرتا تشخیص کرونا رو بیخیال بشین. البته ما مردمی هستیم که با قابلمه تو زیر زمین اورانیوم غنی سازی میکنیم. تشخیص کرونا که چیزی نیست. از این مسؤول عالیقدر جدید که رئیس آزمایشگاه شده که دیگه واویلا. بعد یه دامپزشک عمومی و یک متخصص انگل شناس رو چه به کار ویروسی. برید دنبال تخصص خودتون و از ظرفیت اداره برای تبلیغ خودتون استفاده نکنین. خدا را شکر هیچ کاری تو اداره کل و آزمایشگاه زمین نیست که آقایون وقت مقاله دادن کردن. علی برکت الله
M S R
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
0
2
با سلام. در رابطه با فرمایش این دوست عزیز که به ارائه دهندهگان مقاله فرمودن یک روز هم در آزمایشگاه کارنکردن باید عرض کنم ایشان نگفته که بیاین تا من ازتون تست بگیرم. بلکه اشاره کردن که امکان انجام تست در آزمایشگاه دامپزشکی وجود داره، حالا شما چرا بهتون برخورده، جای سوال داره و در خصوص اینکه گفتن اگه دو جا کار میکردین و دولتی هستین باید به تخلفات معرفی بشین باید عرض کنم که اگه فردی چند جای مختلف کار کنه منافاتی با قانون نداره و ایشان نفرمودن که دو جای دولتی کار میکردم. یه نفر میتونه صبح در استخدام دولت باشه و در خارج از اوقات اداری هم چند جای مختلف کار کنه. حالا شما چرا بهتون برخورده، نمی دونم. در رابطه با لکه سفید هم جا داره که عرض کنم از زمانی که همین یغفوری تشریف آورده هرمزگان و تست ریل تایم رو راه اندازی کرد، ردیابی لکه سفید با شدت و دقت بسیار زیاد در حال پیگیری هست. اگه ارگانهای دولتی نگذاشتن ایشون کارش رو کامل انجام بده، نشان دهنده ضعف دکتر یغفوری نیست. شما که خبر نداری بیخود دیگران رو نکوب. من نمی دونم چرا ما اگه خودمون انرژی و حوصله کار نداریم از کار کردن دیگران هم ناراحت میشیم. در رابطه با عدم انجام آزمایشات مربوط به مرس هم باید عرض کنم این بنده خدا گفته میشه تستهای مربوط به کرونا را انجام داد و هرچه خوندم ننوشته من دارم انجام داد. اتفاقا میشه به این نتیجه رسید که خود این مقاله میتونه برای انجام تمام تستها از جمله مرس تحریک کننده باشه تا مسئولین عزیز امکان انجام تمام تستها را برای ایشان که واقعا با سواد و با انرژی هستن فراهم کنن. در رابطه با اون عزیزی که فرمودن یادمه سالهای گذشته اتفاقات زیادی تو این استان میفتاد هم باید عرض کنم که خیالتون راحت باشه و از زمانی که شما از هرمزگان تشریف بردیدن دیگه هیچ کدوم از اون اتفاقا رخ نداده است. جا داره یه مثال بزنم. یه چینی گفته بود ایرانیها به خواب عصر خیلی علاقه دارن و به همین خاطر چیزی نمیشن. حالا باید بگم این دو بنده خدا که نگفتن شما بیاید کار کنین. گفتن میشه کار کرد و اعلام آمادگی کردن که اگه امکانش فراهم بشه، ما کار میکنیم. حالا شما به خواب خودت ادامه بده، چرا بهت برخورده برادر. میگم مزاحم خواب شما نشن. شما راحت بخوابین.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه