کد خبر: ۵۸۶۵۷

پژوهشگر و عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: طرح مطالعاتی تاثیر روش همزمان سازی فحلی (آماده سازی برای باروری) بر بازده تولید مثل گوسفندان زندی ساوه انجام شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، «آزاده میرشمس الهی» روز یکشنبه افزود: مدیریت تولید مثل در اکثر گله‌های عشایر ضعیف است و سیستم مدیریتی برنامه‌ریزی شده و منظمی برای این مهم در اغلب گله‌ها وجود ندارد که این مسئله پایین آمدن بازده و عملکرد تولیدمثل، ایجاد زایش پراکنده در طول سال و غیر یکنواختی در گله‌ها را سبب می‌شود.

وی ادامه داد: همزمانی فحلی از جمله ابزارهای مهم ارتقای مدیریت تولید مثل گوسفند است و افزایش میزان بره‌زایی برای کاهش شمار دام‌های داشتی در مراتع کشور و پایین اوردن تخریب مراتع، برنامه‌ریزی برای جفت‌گیری‌های کنترل شده به‌منظور توسعه اهداف اصلاح نژادی، تولید بره‌های همسن، تسهیل در امر پرواربندی و تولید بره در ماه‌هایی از سال که عرضه گوشت گوسفند محدودیت پیدا می کند، ضرورت‌های به‌کارگیری فناوری همزمان‌سازی فحلی در گوسفند را برجسته‌تر می‌کند.

پژوهشگر و عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به این که درآمد حاصل از گوسفندداری به دفعات زایمانی بستگی دارد، می‌توان از طریق همزمانی فحلی و هورمون‌تراپی که تغییرات زیادی در زایمان خارج از فصل، سه بار زایش در ۲ سال و افزایش درصد ۲ قلوزایی در صنعت گوسفندداری ایجاد کرد.

«میرشمس الهی» گفت: در این طرح اثرات طول دوره استفاده از پروژستاژن سیدر (۱۲ و ۱۴ روز) به همراه تزریق مقادیر مختلف (۴۰۰ و ۶۰۰ واحد بین المللی) و زمان‌های مختلف تزریق هورمون PMSG  این دارو سبب همزمانی و ایجاد فحلی و تخمک گذاری در خارج از فصل تولید مثل می‌شود ۴۸ ساعت قبل از برداشتن سیدر در گوسفندان یکی از گله‌های عشایری استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بهبود مدیریت تولیدمثل گوسفندان عشایری (افزایش بره زایی و دو قلو زایی)، انجام همزمانی فحلی و آبستنی خارج از فصل تولید مثل و مقایسه روش‌های مختلف، همزمان سازی فحلی برای انتخاب سودمندترین روش، از جمله اهداف انجام این طرح است.

پژوهشگر و عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: استفاده از  وسایلی که باعث فحلی شدن گاو و گوسفند می شود (سیدر) در یک دوره ۱۲ روزه با مقادیر و زمان های متفاوت تزریق PMSG، موجب افزایش وقوع زایش‌ها در یک محدوده زمانی یک هفته ای تا حداکثر ۲۰ روز از تاریخ مورد انتظار در فصل غیر تولیدمثلی میش‌های زندی مورد بررسی در پژوهش شد که حداقل ۶۴ و ۲۸ صدم و حداکثر ۸۱ و ۸۱ صدم درصد زایش این میش‌ها، در خارج از فصل اتفاق افتاد.

میرشمس‌الهی ادامه داد: میش‌هایی که دُز ۴۰۰ واحدی هورمون  PMSG را دریافت کرده بودند نسبت به آن‌هایی که دُز ۶۰۰ واحدی هورمون داشتند،  درصدهای زایش بالاتری داده و با مقایسه اثر زمان‌های متفاوت تزریق هورمون، ملاحظه شد میش‌هایی که در زمان برداشتن سیدر، دز هورمونی PMSG را دریافت کرده اند، نسبت به میش‌هایی که ۴۸ساعت قبل از آن تزریق داشتند، زایش بیشتری را رقم زدند.

پژوهشگر و عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: بیشترین میزان بره‌زایی خارج از فصل برای گروه ۱۲ روزه سیدر که ۸۱ و ۸۱ صدم درصد داشت، مربوط به گروه‌های ۴۰۰ واحدی هورمون صرف‌نظر از زمان تزریق آن بود و کمترین میزان نیز برای گروه ۶۰۰ واحدی هورمون که در زمان برداشتن سیدر، تزریق خود را دریافت کرده بود (۶۶ و هفت دهم درصد) مشاهده شد.

میرشمس‌ الهی افزود: نتایج مربوط به استفاده از سیدر برای طول مدت ۱۴ روز در میش‌های زندی همین گله نیز نشان می دهد که حداقل ۵۴ و ۵۴ صدم و حداکثر ۹۱ و ۶۶ صدم درصد زایش آن‌ها، در یک محدوده زمانی یک هفته ای تا حداکثر ۲۰ روز از تاریخ مورد انتظار در خارج از فصل تولیدمثل روی داد.

وی ادامه داد: میش‌هایی که دُز ۴۰۰ واحدی هورمون PMSG را در زمان برداشت سیدر، دریافت کرده بودند، با اختلاف معنی داری زایش پایین تری(۵۴/۵۴%) نسبت به سایر گروه‌ها داشتند و این نتایج نشان دادند که تنها ۲۰ درصد میش‌های گروه شاهد، در فصل غیر تولید مثل زایش کردند که این زایش ها هم در محدوده زمانی طولانی تری نسبت به گروه های هورمون‌تراپی روی داد.

پژوهشگر و عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: میزان بره‌زایی خارج از فصل میش‌های گروه شاهد که هیچ گونه تیمار هورمونی دریافت نکرده بودند، ۲۲ درصد بود که با اختلاف بسیار معنی‌داری از بره‌زایی میش‌های سایر گروه‌های مصرف‌کننده سیدر و هورمون PMSG  پایین‌تر بود.

مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی در سال ۶۲ و مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سال ۷۲ به بهره‌برداری رسید که با ادغام وارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال ۷۹ با عنوان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سپس در سال ۹۴ با ادغام مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان‌ها این مرکز با نام تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فعالیت می‌کند.

این مرکز دارای بخش‌های تخصصی پژوهشی مشتمل بر گیاه پزشکی، منابع طبیعی، آبخیزداری، زراعی و باغی، فنی و مهندسی است.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی دارای هفت ایستگاه تحقیقاتی است که بستر مناسبی برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی فراهم کرده است.

2 ایستگاه از این ایستگاه‌ها به‌صورت ملی (پردیس تحقیقات و آموزش ملی لوبیای خمین و پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه) و پنج ایستگاه دیگر (ایستگاه منابع طبیعی مهندس یونسی خسبیجان، گیاهان دارویی علی آباد، علوم دامی فدک، آبخوان داری خشکرود و ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک) بصورت استانی فعالیت می‌کنند.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه