کد خبر: ۶۰۹۸۶
تعداد نظرات: ۱ نظر
 

ویروس بیماری برونشیت عفونی (IBV) ناشی از کرونا ویروس در پرندگان و ارتباط آن با ویروس ایجاد کننده COVID-19 در انسان

(بیانیه انجمن آسیب شناسی پرندگان آمریکا)

دکتر مارک جک وود

ترجمه: دکتر محمدامین فسونگر

مقدمه

در سال 1931 برای نخستین بار در کشور ایالات متحده آمریکا بیماری برونشیت عفونی به عنوان نوعی بیماری تنفسی بسیار مسری در ماکیان گزارش شد. عفونت ناشی از ویروس در ماکیان گسترش جهانی داشته و علاوه بر بیماری زایی تنفسی، اویداکت و سایر ارگان ها را نیز ممکن است مبتلا کند. ارگانیسم مسبب بیماری، ویروسی با RNAتک رشته ای از گونه های خانواده کروناویریده است.

بررسی اجمالی

برای درک بهتر چالش های مرتبط با خانواده کروناویریده ها به خصوص بیماری COVID-19  در انسان، متخصصان بهداشت طیور می توانند از تجربیات چندین ساله خود برای کنترل برونشیت عفونی کرونا ویروس (IBV ) در طیور استفاده کنند.تأکید این نکته مهم است که ویروس COVID-19 (SARS-CoV-2)با طیور و محصولات وابسته ارتباطی ندارد.

ویروس های کرونا به گروه های آلفا، بتا، گاما و دلتا کرونا ویروس تقسیم می شوند.

خانواده کروناویروس ها مسبب ایجاد بیماری های مختلفی در انسان و سایر پستانداران (از جمله حیوانات مورد استفاده برای غذا) و همچنین در پرندگان (از جمله طیور) هستند. بیماری های مرتبط با عفونت ویروس کرونا، طیف گسترده ای از بیماری های تنفسی، روده ای، عصبی، کلیوی و کبدی را در بر می گیرد.

ویروس کرونا که بر طیور (IBV ) تأثیر می گذارد و باعث بیماری تنفسی در جوجه ها می شود که این ویروس در گروه گاماکرونا پرندگان است. ویروس های پرندگان در گروه ویروس گاماكرونا ویروس باعث آلودگی انسانو یاایجاد بیماری در آنها نمی شود. ویروس COVID-19  همراه با SARS-CoV  و MERS-CoV  در گروه ویروس بتاکرونا قرار دارد. پیش از این نشان داده شده بود که SARS-CoV  در مرغداری ها ایجاد بیماری نمی کند.  (Swayne et al. Emerging Infectious Diseases Vol. 10, No 5, May 2004)

از آنجا که ویروس COVID-19  به همان گروه SARS-CoV  تعلق دارد و از همان گیرنده سلول میزبان ACE-2  استفاده می کند ، بعید است ویروس COVID-19 در طیور باعث بیماری شود، اما از نظر علمی هنوز اثبات نشده است.

بر اساس دانش موجود، و عدم وجود شواهدی در مورد آلودگی پرندگان به ویروس COVID-19 ، طیور و محصولات مربوطه منبع عفونت COVID-19 برای انسان در نظر گرفته نمی شود.

ویروس COVID-19 در وهله اول از طریق قطرات تنفسی حاوی ویروس در بین افراد پخش می شود و عفونت از طریق بینی، چشم و دهان رخ می دهد. اگرچه بسیار عفونی است، و یک ویروس پوشش دار استاما به راحتی توسط صابون و ضد عفونی کننده های معمولی از بین می رود.

ویروس های کرونا از کجا می آیند؟

خفاش ها به طور گسترده ای به عنوان مخزن کرونا ویروس پستانداران (آلفا و بتا) پذیرفته شده اند. حدود 1،240 گونه خفاش مختلف وجود دارد که انواع مختلف ویروس کرونا را در خود جای داده است. SARS-CoV  و MERS-CoV  از یک مخزن خفاش آمدند، یک میزبان متوسط ​​را آلوده کردند و سپس به انسان سرایت کردند.

این احتمال وجود دارد که ویروس COVID-19  از خفاش ها منشا گرفته باشد، علاوه بر این، داده های اولیه نشان می دهد برخی از ویروس های جدا شده از خفاش ها از بستگان نزدیک هستند و یک میزبان واسط​​برای ویروس COVID-19  هنوز مشخص نشده است

مخزن کرونا ویروس ها، از جمله IBVهنوز به طور دقیق مشخص نیست. برخی از ویروس های نزدیک در پرندگان وحشی و خانگی از جمله قرقاول ها، اردک ها، غازها و کبوترها وجود داشته اما شواهد واضح و واقعی درباره یک مخزن واقعی وجود ندارد.

چرا تولید واکسن علیه کروناویروس ها مشکل است؟

ایمنی محافظتی در برابر بیماری تنفسی مانند برونشیت عفونی (IB ) در طیور یا COVID-19 در انسان نیاز به یک واکنش ایمنی موضعی قوی دارد.

درطیور، ما با استفاده از واکسن های ضعیف شده زنده به این مهم دست می یابیم، اما تولید واکسن های زنده ویروس کرونا دشوار است زیرا واکسن های تضعیف شده اغلب باعث می شود آنها نتوانند یک پاسخ ایمنی موضعی قوی ایجاد کنند.تضعیف با عبور ویروس در سیستم میزبان آزمایشگاهی (جنین گذاری تخم مرغ یا کشت سلولی) انجام می شود، اما بین تضعیف و حفظ توانایی ویروس ها برای آلوده سازی و القا پاسخ ایمنی، مرز خوبی وجود دارد. تضعیف بیش از حد ویروس، واکسن را ایمن می کند اما ایمنی زا نیست، در حالی که کمتر تضعیف یابد، واکسنی ایجاد می کند که قادر به ایجاد پاسخ ایمنی قوی است اما ممکن است باعث واکنش شدید واکسن شود که مشکل عبور مجدد واکسن در میزبان وجود دارد که منجر به ویروس بیماری زا می شود.

براساس دانش ما در زمینه تولید واکسن علیه IBV ، تولید واکسن ضعیف شده زنده علیه COVID-19  با ایمنی و کارایی قابل قبول ممکن است بسیار دشوار باشد.

استفاده از واکسن های کشته شده علیه ویروس های کرونا چگونه است؟

واکسنهای کشته شده (غیرفعال) علیه IBV  برای طیور وجود دارد، اما تولید آنها نیز دشوار است

مواد شیمیایی مانند فرمالین یا بتا-پروپیولاکتون که برای از بین بردن ویروس استفاده می شود نیز می تواند یکپارچگی اجزای ویروس را از بین ببرد، بنابراین واکسنی تولید می شود که پاسخ ایمنی محافظتی ایجاد نمی کند.علاوه بر این، برای اینکه واکسن های کشته شده موثر باشند، باید پس از آن واکسن زنده ضعیف شده "پرایمینگ" تزریق شوند، که همانطور که گفته شد حاکی از ایمنی قابل توجهی است.

در انسان واکسن های کشته شده علیه ویروس های تنفسی، به عنوان مثال علیه ویروس آنفلوانزا استفاده می شود، اما این امر نیاز به رشد ویروس به تیترهای بالا، غیرفعال کردن آن و استفاده از اضافه کننده های ایمن دارد. ثابت شده است که دستیابی به این مورد برای کرونا ویروس انسانی دشوار است.

چرا واکسن های ترکیبی علیه IBV  در طیور نداریم؟ و آیا می توان برای ویروس COVID-19  واکسن نوترکیبی تولید کرد؟

گلیکوپروتئین های سطح ویروس کرونا در یک پوشش لیپیدی جاسازی شده و دارای اپیتوپ های وابسته به ساختار هستند که باعث ایجاد آنتی بادی های خنثی کننده در میزبان می شوند.هنگامی که پروتئین از پوشش ویروس برداشته می شود یا هنگامی که در سیستم آزمایشگاهی بیان می شود، آنهایی که از نظر ساختاری وابسته هستنداپی توپ ها مجدد تولید نمی شوند. بنابراین، ناقلانی مانند آبله مرغان و ویروس هرپس بوقلمون ها سیستم واکسن مناسبی برای بیان خوشه های ویروس کرونا نبوده اند.

تولید پروتئین spike  توسط ویروس در یک عفونت طبیعی اختصاصی و تقلید از آن دشوار است، بنابراین سایر واکسن های نوترکیب مانند واکسن DNA  ، واکسن RNA  و واکسن زیر واحد، پروتئین spike را به طور دقیق تولید نمی کنند. علاوه بر این واکسنها معمولاً ایمنی موضعی کافی را تحریک نمی کنند و برای تأمین هر گونه محافظت، باید چندین بار تزریق شوند.

در واکسنهای کرونا ویروس تغییر یافته ژنتیکی مشتق شده از کلونهای عفونی وجود داردایجاد تغییر در ژنوم ویروس بیماری زا برای ایجاد یک واکسن زنده ایمن و ضعیف که قادر به ایجاد پاسخ ایمنی موثر باشد پیچیده است و اغلب منجر به ویروس های غیر زنده یا محافظت ناکافی می شود.این می تواند یک مسیر سریع برای یافتن یک نامزد واکسن باشد، اما ایمنی این واکسن های زنده باید به دقت آزمایش شود.

خوشبختانه همه اینها خبرهای بدی نیستند. سیستم ایمنی بدن یک پرنده با انسان بسیار متفاوت است.آنچه در طیورموثر نیست ممکن است در انسان به خوبی کار کند، علاوه بر این، از نظر مالی می توانیم کارهای بیشتری در تولید و تحویل واکسن در انسان انجام دهیم تا در طیور، جایی که حاشیه های محدود باعث می شود واکسن ها بتوانند رفاه گله را بهبود بخشند در حالی که بازده خوبی از سرمایه گذاری دارند. اهداف و پارامترهای عملکرد واکسن های انسانی به وضوح با تولیدات کشاورزی بسیار متفاوت است. در حال حاضر، بسیاری از واکسن ها و سیستم عامل های مختلف ویروس کرونا در حال تولید یا بهینه سازی برای استفاده انسان هستند.

چگونه سروتیپ های مختلف/ انواع ژنتیکی ویروس کرونا ساخت واکسن را پیچیده می کنند؟

در طیور، انواع مختلفی (سروتیپ / انواع ژنتیکی) IBV  وجود دارد که از محافظت عبور نمی کنند. در نتیجه، بهبودی از یک نوع باعث مصونیت پرنده در برابر نوع دیگر نمی شود. به همین دلیل، ما مجبور به تولید تعدادی واکسن مختلف IBVMass&…) ،Ark ، Conn ، DE) برای کنترل بیماری شده ایم.

خوشبختانه، به نظر می رسد که فقط یک نوع ویروس COVID-19  در انسان وجود دارد با این حال، تعیین توالی کامل ژنوم نشان داده است که ویروس در حال تغییر استتعدادی جهش مشاهده شده است، اما به نظر نمی رسد در حال حاضر هیچ یک از جهش ها حفظ شود، که نشان می دهد برای انتقال یا حدت مهم نیستند. از نظر واکسن، فقط یک نوع ویروس COVID-19 در انسان گردش می کند به این معنی است که فقط یک نوع واکسن برای محافظت در برابر این بیماری باید مورد نیاز باشد.

آیا روش های درمانی برای ویروس کرونا وجود دارد؟

برای انسان، ما داروهای ضد ویروسی مانند اوسلتامیویر (تامیفلو) برای آنفلوانزا داریم، اما هیچ داروی موفقی برای ویروس های کرونا وجود نداشته است.داروهایی علیه پروتئازهای رمزگذاری شده توسط ویروس و همچنین داروهایی که با ورود و خروج ویروس از سلول میزبان تداخل دارند ، امتحان شده اند.بسیاری دیگر از داروهای ضد ویروس در حال حاضر توسط چندین شرکت در حال آزمایش هستند.

دو دارو که در حال حاضر در اخبار هستند ، کلروکین و هیدروکسی کلروکین از نظر توانایی آنها در بهبود عفونت های COVID-19  مورد بررسی قرار می گیرنداین داروها علیه مالاریا ، لوپوس وآرتریت روماتوئید سالها استفاده شده اند. داده های اولیه خارج از چین نشان می دهد که این داروها از گسترش ویروس COVID-19  در کشت سلول جلوگیری می کنند و تا حدودی در درمان انسان موثر هستند.داده های اولیه از چین نشان می دهد که این داروها از ویروس COVID-19 در سلول محافظت می کنند و باعث می شوند که در درمان انسان موثر باشد.

به احتمال زیاد به زودی این بیماری همه گیر تمام نخواهد شد، به همین منظوربرای محافظت از خود و خانواده خود از مراکز کنترل بیماری و توصیه های سازمان بهداشت جهانی پیروی کنید.

پرندگان و گله های صنعتی طیور در معرض خطر نیستند.

این متن ترجمه بیانیه انجمن آسیب شناسی پرندگان آمریکا می باشد که مأموریت آن ارتقا دانش علمی برای افزایش سلامتی، رفاه و بهره وری طیور برای تأمین غذای بی خطر و فراوان برای جهان است.

Reference:

Mark W. Jackwood, What we know about avian coronavirus infectious bronchitis virus (IBV) in poultry — and how that knowledge relates to the virus causing COVID-19 in humans. American Association of Avian Pathologisis, March 23, 2020.

 

 
 
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
United Kingdom
|
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
0
6
لطفاً مطالب علمی مشابه چنین ترجمه ای بیشتر منتشر کنید.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه