کد خبر: ۶۳۰۷۳
 

در مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی دامپزشکان بالینی استان مازندران، انتخابات هیأت مدیره انجمن برگزار شد و اعضای هیأت مدیره جدید این انجمن انتخاب شدند.

به گزارش حکیم مهر، اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی دامپزشکان بالینی استان مازندران به شرح زیر میباشند:

- دکتر کمالالدین مرزبان، رئیس

- دکتر عبدالرحیم احمدی، نایبرئیس

- دکتر رضا حبیبی، عضو اصلی و خزانهدار

- دکتر سید مبین بیکائی، عضو اصلی و دبیر

- دکتر سبحان متولی، عضو اصلی

- دکتر علیرضا مرادی، عضو علیالبدل

- دکتر بنفشه طاهری، عضو علیالبدل

- دکتر عادی علیزاده، بازرس

- دکتر عبداله دهبندی، بازرس علیالبدل

 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه