کد خبر: ۶۹۴۰

حکیم مهر - تصاویر / 1 - جشن بزرگداشت روز دامپزشکی به میزبانی جامعه اسلامی دامپزشکان - تهران - دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران - 14 مهر 1390

راست به چپ : دکتر روستا - دکتر لطفی‎زاده - دکتر رادمهر - دکتر بازرگانی - دکتر کوهی - دکتر اطمینانی - دکتر موسوی - دکتر زهرایی - دکتر حسینی

راست به چپ : استاد دکتر نادعلیان - دکتر لطفی‎زاده - دکتر رادمهر - دکتر بازرگانی - دکتر امیری مقدم - دکتر اطمینانی - دکتر خاوری - دکتر موسوی - استاد دکتر بابامخیر - دکتر زهرایی

راست به چپ : استاد دکتر نادعلیان - دکتر لطفی‎زاده - دکتر رادمهر - دکتر بازرگانی - دکتر امیری مقدم - دکتر اطمینانی - دکتر خاوری - دکتر موسوی - استاد دکتر بابامخیر - دکتر زهرایی

چپ به راست : دکتر کوهی - استاد دکتر بابامخیر - استاد دکتر اسلامی - دکتر خاوری - دکتر اطمینانی - دکتر امیری مقدم - دکتر بازرگانی - دکتر رادمهر

دکتر حسینی - دبیر جامعه اسلامی دامپزشکان

 

خبر مرتبط :

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه