گیلان، قطب ایجاد و حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری کشورهای حاشیه خزر شد

حکیم مهر - رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: بانک ژن گیاهی و جانوری کشورهای حاشیه خزر در گیلان ایجاد می‌شود.

انتخاب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان به عنوان مرکز بانک ژن گیاهی و جانوری منطقه خزر از اهم تصمیمات اتخاذ شده در پروتکل پانزدهمین اجلاس دانشگاهها و موسسات پژوهشی دولتی کشورهای حاشیه دریای خزر بود که در دانشگاه فنی باکو (کشور آذربایجان) برگزار شد.

دکتر بهمنی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، فوکال پوینت یا مرکز منطقه‌یی ایجاد و نگهداری و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری کشورهای حاشیه دریای خزر را در جمهوری اسلامی راه‌اندازی و هدایت خواهد کرد، این موفقیت ارزشمند را گامی بسیار مهم در صیانت و توسعه ارقام ژنی، ایجاد ژرم پلاسم های منطقه‌یی و بین المللی و ارتقای سطوح همکاری منطقه‌یی در زمینه تنوع زیستی با محوریت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع افزود: ایجاد بانک ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری در استان گیلان از مصوبات دور سوم سفر هیأت دولت به استان گیلان با اعتبار 60 میلیارد به شمار می رود که در قالب پروژه های مهر ماندگار نیز معرفی شده است. تاکنون اقدامات بسیار ارزنده ای در خصوص ایجاد بانک ژن در قالب انواع کلکسیون های باغی و نیز ایجاد مجتمع نگهداری اسب کاسپین و ایستگاه تحقیقات گاو بومی به انجام رسیده و در حال تکمیل و توسعه است که پایلوت و زیر ساخت مناسبی برای ایجاد بانک ژن خزری محسوب می شود.

بهمنی خاطر نشان کرد: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان موفق به اخذ موافقت اصولی قطعی ایجاد مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی با ساختار خوشه های فناوری تخصصی در استان گیلان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت جهاد کشاورزی - با همکاری پارک علم و فناوری گیلان - بوده است که این امر نقش بسیار مهمی در تجاری سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی و تولید علم به ثروت ایفا کرده و رونق فعالیت های دانش بنیان در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات را به دنبال خواهد داشت؛ به طوری که ایجاد بانک ژن گیاهی و جانوری منطقه خزر فرصتی مغتنم به منظور توسعه و ارتقای فعالیت‌های علمی – پژوهشی مرتبط این مرکز در سطح منطقه‌یی و بین المللی به شمار می رود.

وی، نقش دبیرخانه ایرانی دریای خزر و روابط بین الملل دانشگاه گیلان را در تصویب ایجاد مرکز بانک ژن خزری در پانزدهمین اجلاس اتحادیه دانشگاهها و موسسات پژوهشی دولتی کشورهای حاشیه دریای خزر حائز اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد که با هم افزایی فعالیت های تمام دستگاههای نقش آفرین در این موقعیت مهم، بتوان گامی مهم در حفاظت و بهره‌برداری بهینه از ذخایر ژنتیکی خزری برداشت.