با تهیه شناسنامه کامل پارامترهای بیوشیمیایی همولنف : کرم‌های ابریشم ایرانی آزمایش خون می‌دهند!
حکیم مهر - با تهیه شناسنامه کامل پارامترهای بیوشیمیایی همولنف کرم‌های ابریشم کشور، از این پس این کرم‌ها نیز می‌توانند آزمایش خون (همولنف) بدهند یا به همنوعان ضعیف‌تر خود کمک کنند!

دکتر علیرضا صیداوی، پژوهشگر کشورمان که به همراه گروهی از محققان موفق به تهیه شناسنامه بیوشیمیایی همولنف 20 لاین کرم ابریشم و شش گروه بومی این کرم‌ها در بانک ژن کرم ابریشم کشور شده است، در این زمینه گفت: همولنف در واقع مایع اطراف سلول بدن برخی از حیوانات است که رگ‌هایی خونی ندارد و این مایع در بدن آنها نقش خون را ایفا می‌کند.

به گفته این متخصص در زمینه کرم ابریشم، فراسنجه‌هایی که او و همکارانش برای کرم‌های ابریشم تدوین کرده‌اند، در خون انسان با مواردی مانند گلوکز، کلسترول و... اندازه‌گیری می‌شود. وضعیت این پارامترها در لاین‌های مختلف کرم‌ ابریشم متفاوت است و با شاخص‌های زندگی آنها رابطه تنگاتنگی دارد.

صیداوی با اشاره به این که این طرح مطالعاتی در واقع پایه‌ای برای کارهای تحقیقاتی بعدی است، خاطر نشان کرد: به عنوان مثال ممکن است نیاز داشته باشیم که برخی از این پارامترها را که با پروتئین سازی رابطه مستقیم دارند بررسی کنیم و از این لاین‌های قوی‌تر به عنوان خزانه‌ای برای انتقال متابولیت‌ها به لاین‌ها ضعیف‌تر استفاده کنیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رشت افزود: 20 لاین و شش گره بومی بررسی شده از نظر ویژگی های ژنتیکی اهمیت بسیار زیادی برای صنعت نوغانداری (پرورش کرم ابریشم) کشور دارند؛ اما پیش از این اطلاعات درباره پارامترهای بیوشیمیایی آنها بسیار ضعیف بود.

در طرح او و همکارانش ابتدا نمونه همولنف 20 لاین و شش گروه بومی کشور گرفته شد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی آنها مانند آنزیم‌ها و متابولیت‌ها با روش‌های علمی اندازه‌گیری و در نهایت یک شناسنامه کامل از این پارامترها برای این لاین‌ها تهیه شد. این اطلاعات سپس رده‌بندی و میزان دوری و نزدیکی کرم‌ها از نظر خویشاوندی تعیین شد.

به گفته این پژوهشگر برگزیده کشور که به صورت متمرکز بر روی طیور و کرم‌های ابریشم مطالعه می‌کند، تحقیقات درباره کرم ابریشم در کشور در وضعیت خوبی قراردارد. اظهار نظر او در این زمینه در مقایسه این بخش با تحقیقات در بخش های دامداری و مرغداری است اما این به معنی بی‌نیازی از پژوهش در این زمینه نیست چه آنکه باید برای حفظ و افزایش کیفیت لاین‌های با ارزش کرم ابریشم تحقیقات دقیق‌تر و بیشتری انجام شود.