انتصاب سرپرست جدید شبکه دامپزشکی ورامین + عکس

حکیم مهر - دکتر محمدرضا حزبئی مدیر کل دامپزشکی استان تهران طی حکمی ضمن تقدیر وتشکر از زحمات  دکترقربان محمد نادری مایوان ، دکتر علی روستا  را به سمت سرپرستی شبکه دامپزشکی شهرستان ورامین منصوب نمود.

1

نفر دوم از راست : دکتر روستا

2