شرکت تیم های دامپزشکی همدان در مانور زلزله

حکیم مهر - تیم های سم پاشی و ضدعفونی ، واکسیناسیون دام در مانور زلزله روستای حیدره همدان عملیات مانور خود را انجام دادند
در پی هماهنگی به عمل آمده توسط ستاد بحران استان همدان ، مانور زلزله ای در محل دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
دکتر محمد دارائی مدیر ستاد بحران اداره کل دامپزشکی استان همدان با اعلام این خبر گفت :
در این مانور وظایف دستگاه های اجرائی مختلف مشخص شده بود که تیم های اعزامی از اداره کل دامپزشکی استان همدان نیز به وظایف  از پیش تعیین شده خود عمل نمودند .
 دکتر دارائی افزود : در این مانور که زلزله ای به قدرت 8/5 ریشتر بصورت نمادین در روستای حیدره همدان اتفاق افتاده بود پس از معبر گشائی توسط اداره راه و ترابری ، تیم های شناسائی دامپزشکی عملیات خود را آغاز کردند که پس از بررسی به عمل آمده میزان دام ، طیور و زنبور عسل این روستا را برآورده نمودند و سپس عملیات سم پاشی و ضدعفونی را آغاز کردند .
در ادامه این عملیات نسبت به واکسیناسیون دامها نیز اقدام شد .
 وی تصریح کرد : اقدامات بهداشتی دامپزشکی در مواقع بحران بسیار ضروری است و تاکنون در بحران های اتفاق افتاده در سراسر کشور دامپزشکی ا دستگاه های تاثیر گذار در مدیریت بحران بوده است.