سال به سال دریغ از پارسال/حذف دامپزشکان از آزمون ورودی زیست فناوری پزشکی/صنف دامپزشکی سرگرم چه مسائلی است؟

حکیم مهر -  در حالی که این روزها صنف دامپزشکی سرگرم مسایل سازمان نظام دامپزشکی از یک سو و صدور مجوز عرضه شیر فله توسط سازمان دامپزشکی از سوی دیگر است و از مسایل آموزشی و پژوهشی هم غافل؛ وزارت بهداشت امسال دامپزشکان را از شرکت در آزمون ورودی دکتری تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی حذف نموده است.

به گزارش حکیم مهر، سال گذشته نیز دامپزشکان در میانه راه از شرکت در آزمون ورودی رشته فارماکولوژی منع شده بودند.

این در حالی است که از پیگیری مسئولین سازمان های مرتبط در صنف دامپزشکی خبری در دست نیست!

برای مشاهده رشته هایی که دامپزشکان در سال جاری می توانند در مقطع دکتری تخصصی آزمون وزارت بهداشت شرکت نمایند روی نشانی زیر کلیک نمایید :

 

http://sanjeshp.ir/phd_92/Pages/Daftarche_PhD93-92.pdf

 

خبر مرتبط :