رنگ ادرار!
sheep

در یکی از روزهای اردیبهشت ماه همراه با دوستان در درمانگاه چای می نوشیدیم که دامداری آمد و برای دو گوسفند بیمارش دارو خواست. با نشانه هایی که می گفت، حدس زدم که گوسفندان به بیماری بابزیوز (قیزما) دچار شده باشند. در این بیماری، ادرار پر رنگ و در پایان بیماری، سرخ تیره می شود.

برای اطمینان بیشتر از دامدار پرسیدم: "ادرار گوسفندهایتان چه رنگی است؟"

گفت: "آقای دکتر، به رنگ چایی شما!"

 

برگرفته از کتاب خاطره های دامپزشکان، تالیف دکتر ودود حاجی زاده (داریوش افروز)