انتصاب «دکتر غلامرضا توکلی» به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم دامپزشکی استان اصفهان

به موجب حکمی از سوی دکتر شهرام موحدی، مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان، دکتر غلامرضا توکلی به سمت سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم دامپزشکی استان اصفهان منصوب شد.
در این حکم آمده: به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم دامپزشکی استان منصوب می‌شوید.
امید است در پرتو الطاف الهی و با استفاده از توانمندی‌های شخصی و هم‌فکری با دیگر بخشها اهتمام حداکثر نموده و منشاء خدمات موثر و ارزشمند باشید
از خداوند بزرگ توفیقات روز افزون شما را در انجام وظایف محوله مسئلت دارد.