خاطره ای از دوران دانشجویی
img10110949

اون ترمی که فارماکولوژی 2 داشتیم بخش با ما چپ افتاده بود. روزی دکتر فقیهی گفتند که امتحان میان ترم می گیرن و خلاصه سوال ها رو دادن. همه بچه ها مونده بودن توش و برگه دستشون بود و نیگا می کردن، ولی فقط یه نفر می نوشت و بعد گفت میشه یه برگه اضافه بدین؟!!!!!!!! خلاصه 4 بار دیگه هم برگه گرفت و همه دیگه فقط اونو نیگا می کردیم !!! که با سرعت می نوشت!!! می خواستیم سر به تنش نباشه / هفته بعد نمره ها اعلام شد؛ تنها صفر کلاس همون بود!!

 

خاطره ای از دکتر محمد کاظم کوهی، برگرفته از وبلاگ «بازمانده»