سگ و دماسنج
89666

 

توی دامپزشکی برای گرفتن درجه حرارت بدن حیوانات، دماسنج رو به مخاط داخل مقعد حیوان تماس میدن!.... با گفتن این مقدمه کوتاه میرم سراغ یه خاطره از دوران دانشجویی:

سگی به کلینیک ]...[ اومده بود و حال و روز خوبی نداشت. آقای دکتر از بچه ها خواست تا معاینات اولیه رو انجام بدن و یه تاریخچه هم از صاحب سگ بگیرن! بچه ها مشغول معاینه شدن و آقای دکتر هم رفت تا مقدمات یک سری از آزمایشات رو آماده کنه. یکی از دوستان مشغول گرفتن درجه حرارت بدن سگ شد...

دکتر بعد از دقایقی برگشت و با تعجب به دوستی که داشت دمای بدن سگ رو می گرفت گفت: شما داری چه کار می کنی؟

" دارم دماشو می گیرم دیگه، استاد!"

" مطمئنی؟ "

" خب آره... چطور مگه؟ "

" آخه اونطوری که شما دماسنج رو برعکس گرفتی دستت و سروته فرو کردی توی مقعد حیوون، بیشتر به نظر میرسه اون داره دمای شما رو می گیره!!!! "

 

خاطره ای از دکتر رضا ترابی، برگرفته از وبلاگ «دامپزشکی به زبان آدمیزاد»