نتایج یک تحقیق درباره زنان دامپزشک - دکتر سعیده امانی

حکیم مهردر سالیان اخیر تعداد دخترانی که به تحصیل در رشته دامپزشکی در مقطع دکترای عمومی و تخصصی می‌پردازند افزایش یافته است. امری که از یک سو سبب افتخار و از سویی نیازمند تأمل و برنامه‌ریزی در جهت اشتغال آنان است.
انتظار از محققان کشورمان انجام پژوهش‌های کاربردی در این جهت است. به این بهانه و به امید انجام تحقیقات وسیع‌تر ، تحقیق دکتر سعیده امانی – ضمن تشکر از ایشان - که در دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه – البته پیش از سال 87 –  انجام شده بازخوانی می‌گردد :

 

 نتایج یک تحقیق درباره زنان دامپزشک - دکتر سعیده امانی


این مقاله ، نتیجه پژوهشی اکتشافی به منظور آگاهی از نقطه نظرها ، نیازها ، مسائل و مشکلات یک زن دامپزشک. نمونه تحقیق شامل 42 نفر دانشجوی دختر و 55 دانشجوی پسر(رشته دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ) و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. سئوالات در سه قسمت: مشترک، مخصوص خانمها و مخصوص آقایان طراحی شده و نتایج حاصل به طور خلاصه به شرح زیر است:


70%افراد میزان مقبولیت زن دامپزشک را کمتر از 25% دانسته اند

 

22%اعتقاد داشتند که جنسیت تاثیری در قابلیت کاری ندارد و 19 %تاثیر جنسیت را صد در صد می دانستند

 

43% افراد معتقد بودند که میزان سازگاری این رشته به روحیات خانمها نسبی است و بستگی به شخص دارد

 

30%افراد در هنگام مشاوره دادن به یک خانم در انتخاب رشته تحصیلی او را تشویق به انتخاب این رشته می کنند

 

میزان تمایل به داشتن صرفا" همسر دامپزشک، در خانمها 28% و در آقایان 11.5%مشاهده شد.این میزان در آقایان با تامین بودن یا نبودن از لحاظ اقتصادی تغییرمی کند:در صورت تمکن اقتصادی 15% و در صورت عدم تمکن اقتصادی 24% مایل به داشتن همسر دامپزشک بودند

 

75% خانمها عامل مدرک دکترا، 1%علاقه، 6.5%جایگاه اجتماعی و 3%تشویق دیگران را در انتخاب این رشته موثر دانستند

 

23%خانمها از رشته تحصیلی خود رضایت کامل دارند در حالیکه 71% خانواده های دانشجویان دختر از رشته تحصیلی دخترانشان رضایت صددرصد دارند

 

100% دختران دانشجو علاقه به کار دامپزشکی داشتند

 

36% خانمها مایل به کار در کلینیک بودند

 

40%خانمها معتقد بودند رشته تحصیلی آنان در ازدواجشان تاثیر مثبت دارد و 5%معتقد به عدم تاثیر آن بودند

 

94%خانمها حاضر نیستند با کسی که حرفه و شغل آنها را نمی پذیرد ازدواج کنند

 

52% دانشجویان، با عدم پذیرش دانشجویان دختر در رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مخالف و 39% موافق بودند .


عده ای از آقایان دلیل موافقت خود را اینگونه ابراز داشتند که ورود زنان دامپزشک به بازار کار ( به جای مردان دامپزشک)باعث کاهش رقابت کاری به نفع مردان می شود زیرا زنان دامپزشک توانایی و مقبولیت کمتری دارند. عده‌ای دیگر از آقایان دلیل موافقت خود را جذاب شدن محیط دانشکده می دانستند!

 

با دقت در نتایج می بینیم حدود 70% افراد میزان پذیرش جامعه را از یک زن دامپزشک را کمتر از 25%می دانند و 80% افراد معتقد به تاثیر گذار بودن جنسیت در مهارت کاری هستند اما با وجود این نگرش منفی ، هیچیک از خانمها حاضر نبودند به کار در رشته تحصیلی خود ادامه ندهند و خانه داری را برگزینند و 93.5% آنها حاضر به ازدواج با کسی که حرفه و شغل آنها را نپذیرند نبودند.

 

با اینکه همسران همکار بیشترین درک را از شرایط شغل وحرفه یکدیگردارند، تنها 28%خانمها تمایل دارند همسر آنها دامپزشک باشد.

 

40%خانمها معتقد بودند رشته تحصیلی آنها در ازدواجشان تاثیر مثبت دارد، در صورتیکه این آمار در بین سایر مدارک دکترای درصد بالاتری را نشان می دهد.

 

36% خانمها مایل به کار در کلینیک بودند . این همان محیط کاریست که جامعه ،آن را برای خانمها نامناسب می‌داند.