افتتاح یک بیمارستان دامپزشکی با حضور مسئولین سازمان دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی استان در تهران

به گزارش حکیم مهر به نقل از اداره کل دامپزشکی استان تهران، یک بیمارستان دامپزشکی در شهر تهران با حضور «دکتر مشکوه» مشاور رئیس سازمان و مدیرامور درمانگاه ها و ساماندهی مشاغل غیر دولتی، «دکتر انتظاری» معاون توسعه و منابع اداره کل و همچنین «دکتر روستا» رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل در تاریخ 17/12/94 افتتاح شد.