ارائه نخستین مقاله مشترک اساتید دانشگاه آزاد واحد گرمسار و دانشگاه مهمت آکف ارسوی ترکیه
دکتر کیوان جمشیدی واحد گرمسار
 

برای نخستین بار، استادان دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و دانشکده دامپزشکی دانشگاه مهمت آکف ارسوی ترکیه مقاله‌ای مشترک تولید کردند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از خبرگزاری آنا، عضو هیات علمی گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و یکی از نویسندگان این مقاله در این باره اظهار کرد: این مقاله، نخستین مقاله مشترک با یک دانشگاه خارجی است که با همکاری دو تن از اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه مهمت آکف ارسوی ترکیه ارائه شده است.

«دکتر کیوان جمشیدی» افزود: این مقاله با عنوان «یافته‌های پاتولوژیک و ایمنوهیستوشیمی در بره‌ها و بزغاله‌های مبتلا به کریپتوسپوریدیوزیس»، کار مشترک Özlem ÖZMEN  و Nilay SERPİN  اعضای هیات علمی گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه مهمت آکف ارسوی ترکیه و بنده به عنوان عضو هیات علمی گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار است که به صورت سخنرانی در سومین کنگره دامپزشکی VetIstanbul Group  ۲۰۱۶ در کشور بوسنی و هرزگوین پذیرفته شده است.

جمشیدی در باره این مقاله گفت: کریپتوسپوریدیوزیس یک بیماری زونوتیک است که عامل آن انگل پروتوزوآیی از خانواده کریپستوریدیا است و در نوزادان نشخوارکنندگان این بیماری با اسهال و مرگ و میر بالا مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در این مطالعه لزیون‌های پاتولوژِک میکروسکپی و ماکروسکپی و یافته‌های ایمنوهیستوشیمی بیماری در بره‌ها و بزغاله‌های مبتلا به کریپتوسپوریدیوزیس مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته و ۱۷ بزغاله و ۱۰ بره جمعا ۲۷ نوزاد نشخوارکننده کوچک با علائم اسهال، آنورکسی، بی‌حالی، رشد کم و مرگ در سن یک تا ۱۴ روزگی مورد مطالعه قرار گرفتند.

جمشیدی افزود: گونه‌های کریپتوسپوریدیوم با استفاده از رنگ آمیزی fucsin Carbol  در نمونه‌های مدفوع شناسایی و مرگ و میر ۳۰ تا ۵۰ % در گله‌ها گزارش شد که به لحاظ کلینیکی شایع‌ترین یافته‌ها عبارت بودند از دزهیدراتاسیون، انقباضات عضلانی، تورم شکمی و اسهال آبکی زرد رنگ. در نکروپسی، شیر هضم نشده و موکوس در روده‌ها مشاهده شد.

وی گفت: روده‌ها به دلیل تجمع گاز و محتویات آبکی متورم دیده شدند و غدد لنفاوی مزان‌تر ادماتوز و متورم و در برخی خونریزی درون مخاط شیردان مشاهده و مطالعات هیستوپاتولوژیک هیپرمی، ادم، کنده شدن مخاطات، اروزیون، السر و واکنش‌های آماسی در روده‌ها را نشان دادند که در برخی چسبندگی خمل‌های روده‌ای نیز مشاهده و تعداد زیادی عوامل کریپتوسپوریدیایی روی سطح خمل و یا بصورت آزاد درون مجرای روده‌ای یافت شدند.

جمشیدی افزود: بیشترین محل تجمع این میکروارگانیزم ایلئوم بود و در مطالعات ایمنوهیستوشیمی تعداد قابل توجهی Cryptosporidium parvum  روی سطح خمل‌های روده‌ای مشاهده شد و این مطالعه نشان داد که Cryptosporidium parvum  می‌تواند سبب اسهال شدید و مرگ و میر در نوزادان نشخوارکنندگان کوچک شود.