گزارش تصویری گردهمایی اعضای جامعه دامپزشکان ایران به مناسبت روز ملی دامپزشکی