کاهش ۵۰ هزار نفری پذیرش دانشجو در رشته‌های کشاورزی
 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از کاهش پذیرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی خبر داد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایانا، معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم انتخاب پژوهشگران نمونه به مناسبت هفته پژوهش گفت: در راستای اجرای قانون بهره‌وری، جذب دانشجویان کشاورزی از ۸۵ هزار نفر به ۳۵ هزار نفر کاهش یافته است.

«اسکندر زند» با اشاره به اقداماتی که سازمان در راستای آموزش انجام داده است، افزود: آموزش‌ها اگرچه از ۲۰ دقیقه به ۷۰ دقیقه افزایش یافته است، اما مراکز علمی - کاربردی از ۶۰ به ۱۵ مرکز کاهش یافته و تاکنون ۶۵ هزار کارمند بیش از ۴۲ ساعت آموزش دیده‌اند که این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، نیروی حاضر در پهنه‌ها از چهار درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته، زیرا هشت‌هزار نیروی جدید که دانش‌آموخته دانشگاه بودند، جذب شدند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه ۲۰ مؤسسه وابسته به سازمان تاکنون ۱۷۹ دستاورد داشته است، بیان کرد: سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دستاورد قابل ترویج در عرصه کشاورزی عرضه می‌شود و سیاستگزاری سازمان بر این اصل استوار است که این یافته‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

رشد ۱۵ درصدی واکسن و سرم‌سازی، رتبه‌بندی شرکت‌های بذر، ارائه ۵۰۰ هزار تن بذر گواهی‌شده به گندمکاران، تدوین برنامه جامع حاصلخیزی برای شش‌هزار و ۲۳ برندفرمول کود از دیگر دستاوردهایی بود که زند به آن اشاره کرد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه برای استمرار صید، نیاز به کشف ذخایر دریایی وجود دارد، این برنامه جزو یکی از اولویت‌های سازمان قرار گرفته و تصویب قانون ذخایر در مجلس در حال پیگیری است.

زند در پایان اظهار داشت: طبق ارزیابی دانشگاه تهران در زمینه پژوهش، در دنیا از نظر اقتصادی باید ۲۰ تا ۴۰ برابر یک پژوهش، سود اقتصادی داشته باشد؛ این در حالی است که در ایران به ازای یک ریال هزینه ۲۵ ریال برداشت شده است که باید این عدد به ۳۰ افزایش یابد.