آیین تکریم چهره ماندگار «پروفسور محمدقلی نادعلیان»؛ 16 و 17 اسفند - مهدی‌شهر