معدوم سازی مقدار۳۸۷۷کیلو‌گرم پریمیکس و تعداد۱۸۰۹۱ انواع دارو و واکسن و موادرئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان تهران از کشف و ضبط مقادیر پرمیکس،دارو ، واکسن و مواد بیولوژیک خبر داد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران، «دکتر روستا» با اعلام این خبر افزود در تاریخ ۹۶/۱/۲۸ دربازدید کارشناسان این اداره کل مقدار۳۸۷۷ کیلو گرم پریمیکس تولیدی یکی شرکت‌های تولید‌کننده داروهای دامپزشکی که به علت مخدوش بودن تاریخ تولید ضبط گردیده بود با حضور نمایندگان مراجع قضایی و دامپزشکی درمحل مجتمع فن‌آوری و پسماند استان مرکزی معدوم شد.

دکتر روستا افزود: در همین راستا تعداد ۱۸۰۹۱ وحد شامل ویال ،قرص و قطره مشتمل برانواع دارو وواکسن و مواد بیولوژیک تاریخ منقضی و غیر قابل مصرف ، بعد از جمع آوری از واحدهای تولیدکننده دارو و واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشکی شهرستان های تهران ،ری و شهریار با نظارت و طی مراحل قانونی در مرکز فوق معدوم شد.