معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد:
دانشگاه آزاد، پیشگام ادغام آموزش دامپزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی/ ادغام سه واحد پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد در شهر تهران
 

حکیم مهر - معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سه واحد پزشکی این دانشگاه در شهر تهران با یکدیگر ادغام می شوند و "دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد تهران" تاسیس خواهد شد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از مهر، «دکتر سید علی ابطحی» گفت: تصویب شده است که سه واحد پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد در شهر تهران ادغام شوند و تبدیل به دانشگاه علوم پزشکی این دانشگاه در شهر تهران شوند.

وی افزود: در راستای ادغام سه واحد نیز مکانی برای استقرار دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد در شهر تهران در نظر گرفته خواهد شد.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: استقرار این مراکز در یک مکان فیزیکی موجب می شود تا این مراکز بتوانند از آزمایشگاه ها و امکانات یکدیگر بهره مند شوند.

ابطحی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد تهران نیز توسط یک نفر اداره می شود.

وی عنوان کرد: در آینده نیز بر اساس ظرفیت ها، امکانات و شرایط موجود این رویه در شهرستان ها نیز بررسی و دنبال خواهد شد.