در نامه‌ای به حکیم مهر عنوان شد:
واکنش انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان به نامه اخیر رئیس انجمن کشتارگاه‌های دام سراسر کشور

حکیم مهر - در پی انتشار نامه اخیر «حسین مرادی» رئیس انجمن کشتارگاه های دام سراسر کشور که در آن مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی، نیروهایی بیمسئولیت، بیتفاوت و غیر مؤثر نامیده شده بودند (اینجا)، روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان در نامه ای به حکیم مهر، به این اتهامات پاسخ گفت.

به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر است:

به نام خدا

قدم باید اندر طریقت نه دم

که اصلی ندارد دم بی‌قدم

بزرگان که نقد صفا داشتند

چنین خرقه زیر قبا داشتند

سایت وزین و محترم حکیم مهر

با توجه به انتشار نامه ای از جناب آقای حسین مرادی به عنوان رئیس انجمن کشتارگاه‌های دام کشور به آقای موافق قدیری (که البته عنوان ایشان در نامه مذکور مجعول می باشد) در مذمت و توهین به مسئولین فنی بهداشتی و ناظرین شرعی در آن وبسایت، انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان را برآن داشت تا پاسخی بر این نامه بنگارد. البته با توجه به این که این انجمن در حیطه وظایف و دانش ناظرین محترم شرعی فاقد وجاهت قانونی و نظر می باشد، سخن خود را معطوف به مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی نموده و امیدوار است، در خصوص ناظرین محترم شرعی (که تلاش ایشان و همراهیشان بر اعضای ما مستتر نیست) مراجع ذیصلاح پاسخگو گردند.

متاسفانه، پس از ابلاغ  مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی که به حق دارای مزایا و جامعیتی در خور نسبت به آیین نامه های پیشین خود بوده است، شاهد تلاش های بی وقفه در جهت دست اندازی و بی اثر نمودن زوایای مختلف این آیین نامه بوده ایم؛ حال که اجرای این آیین نامه می تواند در بهبود وضعیت بهداشتی فرآورده های خام دامی و همچنین سیاست های بلند مدت سازمان دامپزشکی کشور در حوزه دامپروری و بهداشت موثرتر باشد. ولی با توجه به حمایت قاطع دستگاههای حاکمیتی ذیربط و به ویژه احکام مستدل و متقن دیوان محترم عدالت اداری، شاهد سخنان غیر مسئولانه و گاهی حاوی توهین و افترا در سطح وسیع بوده ایم که نامه اخیر نیز از این دسته گفتارهاست و بیش از آنکه نشان از نقد باشد، شائبه حرکت در جهت تشویش اذهان به قصد انحراف، و تعیین راه و حرکت خارج از ضوابط قانونی در جهت نیل به اهداف خاص را به اذهان متبادر می سازد و از این رو از سازمان دامپزشکی کشور و سازمانهای مرتبط توقع داریم که با برخورد و واکنش در برابر این نوع رفتارها، فضا را برای حرکت های اینچنینی در آینده مسدود نمایند که این حرکت دلگرمی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی کشور را که با کاستی ها و بدون منت در جهت بهبود شرایط بهداشتی فعالیت می نمایند، موجب می گردد.

موارد زیر در خصوص نامه مذکور برای روشنی اذهان عموم را متذکر می شویم.

1- در هر نامه نقد بر حرکت یک صنف، آنچه بیش از همه قصد واقعی مخاطب را نمایان می سازد، شاکله نامه و البته عنوان گیرنده نامه است، و بالطبع نامه نگاری برای ذکر اشکالات در یک صنف به افرادی خارج از صنف مذکور و یا عدم ارسال به متولیان و سازمان های ناظر بر صنف مورد نظر، خالی از تفکر و نیت بهبود شرایط بوده و بیشتر نشان از فرافکنی دارد، و همانگونه که در نامه مذکور جدای از ذکر مسئولیت واهی و فاقد جایگاه حقوقی مستدل، گیرنده نامه در حیطه متولی امر بهداشت و نظارت نمی باشد و ذکر برخی مطالب مانند "بنا به درخواست جنابعالی" و به کار بردن کلمات تملق گونه در نامه اداری مانند "خاطر مبارک" و ذکر سپاس از زحمات فرد بطور کلی (بدون ذکر زحماتی که به نوعی با متن نامه همراه باشد) نامه را تا سطح یک بده بستان صنفی و لحاظ نمودن تعارفات غیر معمول در جهت رسیدن به نیات خاص پایین آورده است.

2- انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان در مسیر اجرا و اعمال وظایف محوله به همکاران و فعالین این بخش، قائل به حرکت صفر تا صدی بوده و با عنایت به وجود برخی کاستی ها که بخشی را نیز بخاطر مقاومت های بی جا در اجرایی شدن مواد 18 و 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی می دانیم،  در جهت بهبود فضا در حرکت بوده، ولی مع الوصف با توجه به شرایط موجود و به شهادت سازمان های متعدد متولی امر بهداشت، جایگاه همکاران ناظر بهداشتی را قوی، محکم و موثر می داند، به نحوی که شرایط با حضور مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی به سمت بهبود فضای بهداشت عمومی جامعه و البته شرایط دامپروری کشور در حرکت است و استانداردهای موجود به نحو موثری تغییر و بهبود یافته اند.

3- البته ما بر این عقیده ایم که بر خلاف تفکر و قصد ایشان، نامه مذکور به نوعی بر لزوم اجرایی شدن کامل و بی نقص آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی و به ویژه مواد 18 و 19 آیین نامه مذکور صحه می گذارد، چرا که شرایطی که ایشان متذکر شده اند با قطع رابطه مالی به حد اعلا محقق می گردد و از دیگر سوی گویا ایشان به بحث نظارت بهداشتی و شرعی به چشم یک رفتار و نظارت مرضی الطرفین نظر می کنند و این دقیقاً پاشنه آشیل تفکر ایشان است، چرا که وظیفه ناظرین بهداشتی رعایت، اجرا و نظارت بر حدوث کامل و بی عیب و نقص دستورالعمل های سازمان دامپزشکی و متولیان امر بهداشت کشور است، که بالطبع می تواند گاهی با منافع صاحبان حرف مذکور در تضاد ولی در جهت منافع قاطبه مردم و جامعه باشد و از این روست که شاهد برخی اصطلاحات ویژه در کلام ایشان هستیم؛ کلماتی چون "توقع تشریک مساعی همه جانبه از همکاران مسئول و ناظر بهداشتی"، و نکته دیگر تعیین اثر ناظرین بهداشتی در پیشبرد اهداف سازمان دامپزشکی کشور، که با توجه به جایگاه حقوقی ایشان، تعیین میزان تاثیر ناظرین بهداشتی و شرعی بر عهده ایشان نمی باشد و مراجع مربوطه در قانون لحاظ شده اند (هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام دامپزشکی، واحدهای نظارت بر بهداشت عمومی و...)

4- آنچه ذکر آن لازم و ضروریست، گویا ایشان تعمداً نقش صاحبان حرف مرتبط با اجرای دستورالعمل های سازمان دامپزشکی و متولیان بهداشت کشور را به نص صریح  ماده 34 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته و به نوعی چشم بر این مصوبه نیز بسته اند.

۵- همانگونه که در ابتدای نامه ذکر گردید باتوجه به متن موجود و صراحت کلام مترتب بر نامه که همانا مصوبات هیئت وزیران و قوانین موضوعه کشوری و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی را هدف قرار داده است و همچنین با نگاهی بر جایگاه مسئولین فنی - بهداشتی بعنوان بازوی اجرایی سازمان دامپزشکی در  جهت تامین اهداف این سازمان و نیاز به حمایت از ایشان در سمت و سوی قانون، ورود سازمان محترم دامپزشکی برای پایان دادن به این فرافکنی ها لازم و ضروری بنظر می رسد.

روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان