استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در بندر امام خمینی خوزستان

از یک دکتر دامپزشک جهت مسئول فنی در بندر امام خمینی استان خوزستان دعوت به همکاری بعمل می‌آید.

اطلاعات تماس:   ktka.co@gmail.com

تلفن: 09163123239
 
تاریخ اعلام نیاز: 6/1/97