با ارسال یادداشتی به حکیم مهر عنوان گردید:
یادداشت ارسالی «دکتر محمد نوری» استاد پیشکسوت دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره خبر واردات واکسن تب برفکی هندی
 

حکیم مهر: «دکتر محمد نوری» استاد پیشکسوت دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، در یادداشتی ارسالی به حکیم مهر نوشت:

سردبیر محترم حکیم مهر،

پس از سلام و اظهار ارادت، معروض می دارد که مصاحبه همکار محترم جناب آقای دکتر رضائیان را با حکیم مهر مطالعه نمودم و مطلع شدم که قرار است با هندوستان قرارداد خرید واکسن تب برفکی بسته شود. از آنجائیکه اینجانب شاهد ناکارآمدی واکسن تب برفکی هندی در گاوداری های متعدد بوده ام، نظر آقای دکتر سینگ یکی از محققین هندی را در ارتباط با فساد در تولید این واکسن ها خدمتتان ارسال می دارد.

همانگونه که دکتر سینگ اظهار می نماید، علیرغم استفاده از این واکسن ها، 11400 واگیری از سال 2005 تا کنون توسط سازمان دامپزشکی هندوستان از تب برفکی گزارش شده است؛ از واگیری های گزارش نشده اطلاعی در دست نیست. نظرات دکتر سینگ را جهت اطلاع ضمیمه نموده ام.

دکتر نوری

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

برای مشاهده ضمیمه های مورد اشاره استاد دکتر محمد نوری، بر روی عناوین زیر کلیک نمایید:

Should the truth of FMD vaccine testing at India's Premier Indian Veterinary Institute be disclosed?

 

Corruption in Foot n Mouth Disease (FMD) Vaccine testing under FMD control programme (FMD-CP)