رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران:
توافق شد برای ذبح دام صادراتی روسیه، نیازی به اعزام دامپزشک از ایران نباشد؛ با این حال عالم دینی برای رعایت ذبح اسلامی اعزام خواهد شد
 

حکیم مهر: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران، عبور موقت گندم روسیه از ایران را یکی از توافق های دو کشور بیان کرد و گفت: به دنبال این توافق، گندم روسیه وارد ایران می شود و پس از تبدیل شدن به آرد، به بازار عراق صادر می شود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، «کاوه زرگران» افزود: عبور موقت گندم روسیه به ایران، باعث می شود ظرفیت خالی کارخانجات آرد کشور به کار گرفته شود .

دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران در این ارتباط افزود: به دنبال این توافق، پیش بینی می شود سالانه یک میلیون تن گندم از این طریق عبور موقت شود .

زرگران اضافه کرد: براساس توافق های به عمل آمده در کمیسیون مشترک ایران و روسیه، واردات گندم به هیچ وجه برای مصرف داخلی نیست و فقط برای تبدیل به گندم و صادرات است .

وی در تشریح دیگر توافق های به عمل آمده در کمیسیون مشترک ایران و روسیه در بخش کشاورزی – که در آخرین ماه سال۹۶ برگزار شد – گفت: در این کمیسیون توافق شد برای ذبح دام صادراتی روسیه، نیازی به اعزام دامپزشک از ایران نباشد و تائیدیه دامپزشکی روسیه مورد پذیرش قرار می گیرد .

به گفته زرگران، با این حال عالم دینی برای رعایت ذبح اسلامی، اعزام خواهد شد .

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، استفاده از جنگل های روسیه را از دیگر توافق های کمیسیون مشترک ایران و روسیه اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه ما واردکننده چوب هستیم، روسیه اجازه بهره برداری از جنگل ها را به طرف ایرانی داد تا طرف ایرانی در این بخش ورود کند و ارزش افزوده بیشتری به دست بیاورد .