کارگاه آموزشی «اصول معاینه و نمونه‌برداری آبزیان»؛ ۳۱ اردیبهشت - دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز