رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
سازمان دامپزشكی با ارائه درخواست همكاری به OIE، به دنبال ارزیابی و آسیب‌شناسی کامل صنعت طیور ایران از نظر بهداشتی و زیرساخت‌ها است
 

حکیم مهر: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به اینکه در دو سال اخیر سایه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تهدیدكننده‌ی تولید كشور بوده است،  ضروریست که موضوع كنترل و بررسی  آنفلوانزا محور اصلی فعالیت ستاد اجرایی پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان سازمان دامپزشکی کشور باشد و برای این مهم نیز می بایست  به چهار محور تشخیص به موقع بیماری، آموزش و ترویج، مراقبت و کنترل ترددها و ارائه گزارش در فواصل زمانی نزدیك تمركز شود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، «دكتر علیرضا رفیعی پور» در جلسه با اعضای ستاد اجرایی پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، اظهار کرد: شرایط فعلی کشور به گونه ای است که می بایست با پایش و رصد به هنگام، مشکلات و موانع پیش رو را ارزیابی كرد و با به کارگیری تجربیات کشورهای موفق در این حوزه، رهیافت های مناسب برای مقابله با بیماری یاد شده را ارائه كرد.

وی ادامه داد: در همین راستا سازمان دامپزشكی كشور با ارائه درخواست همكاری به سازمان بهداشت جهانی دام، مترصد ایجاد فضایی است تا از این طریق صنعت طیور ایران از حیث بهداشتی و زیرساخت ها بطور كامل ارزیابی و آسیب شناسی شود.

وی تاكید كرد: می بایست در حوزه تشخیص به موقع بیماری های استراتژیك، از هرگونه تعلل در دریافت بموقع گزارش ها اجتناب شود و از ظرفیت آزمایشگاه های استان ها به نحو مطلوب استفاده شود، لكن همین موضوع ضرورت تجهیز و بروزرسانی آزمایشگاه های استانی را بیش از گذشته یاداوری می كند.

وی در خصوص اهمیت موضوع آموزش و ترویج نیز گفت: امسال برای نخستین بار است که به موضوع آموزش و ترویج بصورت ویژه توجه شده است، امری كه متاسفانه تا کنون آن طور که می بایست به آن پرداخته نشده بود، در حالی كه تاثیر مداخله ای آموزش در ممانعت از رفتارهای پرمخاطره مانند عدم رعایت شرایط امنیت زیستی در واحدها، تاثیر بسزایی در كنترل و پیشگیری از رخدادهای قابل سرایت خواهد داشت.

دكتر رفیعی پور با بیان اینکه مراقبت و پایش یکی از اركان كنترل و حفظ ثبات شرایط امنیت  زیستی در واحدهای اپیدمیولوژیك است، گفت: یكی از وظایف مهم سازمان دامپزشکی کشور جلوگیری از انجام اقدامات ناآگاهانه و آسیب زننده به صنعت طیور  كشور است، لذا به موجب انعقاد تفاهم نامه پیرامون كنترل ترددها و شرایط قرنطینه ای، نیروی انتظامی متعهد به  همكاری و تعامل در این خصوص شده است لكن پیش بینی می کنیم که با کمک ناجا و پست های قرنطینه این چالش را بتوانیم تا حد زیادی مرتفع کنیم .

وی افزود: ارائه گزارش ها می بایست در فواصل زمانی نزدیكتر از قبل در حوزه وضعیت بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان ها گزارش شود و تمامی اقدامات انجام شده در حوزه های مطالعاتی و میدانی برای مقابله با این بیماری باید رصد و به موقع اطلاع رسانی گردد.