استخدام دکتر دامپزشک جهت همکاری در شهرستان نهبندان (خراسان جنوبی)

به یک دکتر دامپزشک جهت همکاری در شهرستان نهبندان نیازمندیم .

تلفن تماس:  09155623185 -  05632624699

تاریخ اعلام نیاز: 13/3/97