اعزام اساتید و دانشجویان دانشكده دامپزشكی دانشگاه شهركرد به مناطق محروم استان لرستان (+تصاویر)
 

سرپرست گروه ملی سلامت ایقان، از اعزام تیم های تخصصی پزشكی و پیراپزشكی و دامپزشكی استان چهارمحال و بختیاری به مناطق محروم استان لرستان خبر داد.

به گزارش حکیم مهر، «قباد رحیم پور» سرپرست تیم ملی سلامت ایقان گفت: در این گروه اعزامی كه در تاریخ ١٩ الی ٢٢ تیر ماه صورت گرفت از مجموع رشته های پزشكی و پیراپزشكی و دامپزشكی تعداد ١٠ نفر از دامپزشكان به سرپرستی دكتر اصلانی استاد تمام دانشكده دامپزشكی دانشگاه شهر كرد و دكتر آرش رسولی دستیار تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام و دانشجویان دكترای عمومی برگزار شد.

وی افزود: بر اساس آمارهای بدست آمده از گزارش های میدانی، دام های اهلی مناطق عشایر اطراف اسلام آباد، عشایر گرین، روستای سیالیا، روستای شكرآباد روستای گویژه مورد بازدید قرار گرفتند.

رحیم پور تصریح کرد: از مجموع ٥٠٠٠ دام موجود در منطقه، تعداد ٤٠٠ راس دام اعم از دام بزرگ و طیور تحت معاینه و درمان قرار گرفتند 

قابل ذكر است كه منابع تأمین مالی و تجهیزات و داروهای مورد نیاز این گروه تخصصی از بخش های خصوصی و خیرین صورت گرفت.