عضو گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم خبر داد:
با همت گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم، شورای مشورتی دامپزشکی کشور تشکیل می‌شود
 

حکیم مهر: عضو گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم از برنامه این نهاد برای ایجاد شورای مشورتی دامپزشکی خبر داد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، «دکتر سید محمد مهدی کیایی» با اشاره به لزوم تقویت هماهنگی بین حوزه های دامپزشکی در کشور اظهار کرد: متاسفانه در کشورمان شاهد فقدان بلوغ مدیریتی هستیم و بسیاری از برنامه ریزی های حوزه دامپزشکی در یک راستا نبوده و یکدیگر را همپوشانی نمی کنند .

وی با تاکید بر وجود آفت در بخش های مدیریتی کشور، گفت: گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم در نظر دارد با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر بین موسسه رازی، سازمان دامپزشکی، دانشکده های دامپزشکی و سایر نهادهای تصمیم گیر این بخش ساختاری مشورتی به وجود آورد تا با در نظر گرفتن اهداف مشترک، برنامه های مشترکی نیز برای دامپزشکی کشور تدوین شود .

دکتر کیایی که در نشست هم اندیشی با رئیس و معاونان موسسه رازی سخن می گفت، با بیان اینکه موسسه رازی از ارکان این شورا خواهد بود، تاکید کرد: به حتم شکل گیری این شورا در یکپارچه سازی تصمیمات، هماهنگی ها و اقدامات حوزه دامپزشکی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد .

عضو گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم در بخشی دیگر از سخنانش، موسسه رازی را همچون درختی پربار که همه انتظار دارند بدون آبیاری، به طور دائم میوه دهد توصیف کرد و گفت: با این روش نگهداری نباید انتظار میوه دهی مستمر از این موسسه بزرگ و با ارزش کشورمان داشته باشیم .

وی تصریح کرد: نمونه هایی در کشور داریم که به رغم برخورداری از توجه دولتمردان و صرف هزینه های فراوان، تنها قادر به تولید دو یا سه فرآورده بیولوژیک هستند در حالیکه در جایی مانند موسسه رازی فرآورده های پزشکی و دامپزشکی متعددی بی سر و صدا تولید و در کشور عرضه می شود .

این استاد برجسته دانشگاه گفت: معتقدم اگر ساختارهای مدیریتی کشور اصلاح و جایگاه موسسه رازی بازتعریف شود، قدر این سرمایه با ارزش کشورمان آنچنان که شایسته است، برای تصمیم گیران روشن خواهد شد .

عضو گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم بار دیگر با تاکید بر ضعف مدیریت در کشور یادآور شد: مادامی که اراده و عزمی برای تغییر روند موجود و اصلاح ساختارها نباشد، وضع همین است؛ این در حالیست که برای پاسخگویی به نیازهای جامعه باید بخش های مختلف حوزه دامپزشکی با یکدیگر در همکاری و هماهنگی باشند .