نگاه شما:
الزام کلینیک‌های دامپزشکی به اخذ مجوز از اتحادیه‌ گل‌فروش‌ها، حمله به حیثیت حرفه دامپزشکی است/ برای حفظ این حیثیت باید از جان مایه گذاشت
 

حکیم مهر: در پی الزام کلینیک‌های دامپزشکی مشهد به اخذ مجوز از اتحادیه‌ گل‌فروش‌ها، «دکتر بهروز کبیری» از کلینیسین های فعال استان اصفهان، با ارسال یادداشتی به حکیم مهر، به تحلیل این موضوع پرداخت.

گفتنی است دکتر کبیری ضمن ثبت نام در چهارمین دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی در استان اصفهان، یکی از کاندیداهای مطرح این استان محسوب می شود و حکیم مهر به نوبه خود برای ایشان در انتخابات پیش رو آرزوی موفقیت می نماید.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

در یک ماهه اخیر سه اتفاق در مورد درمانگران استان های خراسان جنوبی و رضوی روی داده است:

نخستین مورد، اظهار نظر رئیس شبکه شهرستان بیرجند مبنی بر ضرورت فعالیت شبانه روزی درمانگران بود (اینجا) که با تذکر سازمان دامپزشکی کشور همراه شد.

مورد دوم، مکاتبه اعتراضی یک مهندس دامپروری بود که استفاده از دستگاه های سونوگرافی و تشخیص آبستنی را در زیرمجموعه حرفه دامپروری دانسته و دامپزشکان را مورد سؤال قرار داده بود (اینجا) و در ذیل این نامه، با مُهر، خود را کارشناس رسمی دادگستری معرفی کرده بود تا بدینوسیله بر این نامه کذایی مهر تأیید بزند که این موضوع نیز با پیگیری و ورود رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور در دستور کار رئیس نظام استان و اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی قرار گرفت.

و اما اخیرا خبری از استان خراسان رضوی منتشر شد مبنی بر اینکه کلینیک‌های دامپزشکی مشهد ملزم به اخذ مجوز از اتحادیه‌ گل‌فروش‌ها شده اند. (اینجا)

ضمن محکوم کردن اینگونه بی نظمی های غیر قانونی نامتعارف و ناشایست، تاکید بر نکات ذیل لازم به نظر می رسد:

 1. طبق قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰، مجلسین شورای ملی و سنا ‌و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، حرفه دامپزشکی جز موارد خاص ذیل تبصره ۲ قانون نظام صنفی کشور است که اشعار دارد مشاغل دارای قوانین خاص از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج است.

2. نظر به اینکه سازمان دامپزشکی کشور متولی حرفه دامپزشکی است و با توجه به آیین نامه بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷) و (۸) و (۹) قانون سازمان، مصوب آذرماه ۱۳۹۱هیأت وزیران و همچنین آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون سازمان، مصوب دی ماه ۱۳۷۳ هیأت وزیران، و آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ هیأت وزیران، سازمان دامپزشکی کشور شیوه نامه نحوه نظارت بر فروشگاه‌های خوراک/ غذا و ملزومات حیوانات خانگی (پت شاپ) را در اسفندماه ۱۳۹۶ برای ادارات کل استانها ارسال نمود، اما متاسفانه ادارات کل بی تفاوت از آن گذر کردند.

در آن شیوه نامه نوع پت شاپ وابسته و مستقل و نحوه بازدید و تشکیل آنها به خوبی بیان شده بود. طبق مواد قانونی شیوه نام فوق الذکر، پت شاپ های وابسته، جزئی از درمانگاه‌های دامپزشکی عمومی و اختصاصی حیوانات خانگی دانسته شده و برای پت شاپ های مستقل، توصیه به تشکیل اتحادیه صنفی فروشندگان خوراک/غذا، مکمل های غذایی و ملزومات حیوانات خانگی شده بود و آنها را ملزم به استعلام از اداره کل دامپزشکی استان برای سپردن تعهد مبنی بر برخورداری آنها از مداخلات دامپزشکی کرده بودند و پیگیری موضوع بر عهده ادارات کل دامپزشکی استانها، از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت گذارده شده بود و در آن اعلام شد که به شفاف سازی موضوع و اعلام پیامدهای مخاطره آمیز در خصوص عملکرد غیرقانونی این مراکز و مخاطرات بهداشتی متعاقب آن بپردازند.

سوال این است که چرا ادارات کل دامپزشکی استان ها به شیوه نامه ها و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی اهمیت لازم را نمی دهند و حتی بعضاً سلیقه ای عمل می کنند؟ مگر نه اینکه در شیوه نامه فوق پیامدهای احتمالی موضوع گوشزد شده بوده که عدم پیگیری آنها، بروز مسائلی خارج از شئون حرفه ای مانند اتفاق فوق را رقم خواهد زد؟

3. شاید بروز این اتفاق، باعث شد واقعیتی در این حرفه بر دستگاه حاکمیت روشن شودو  آن اینکه چرا درمانگران بدون مطلع کردن ادارات کل و یا نظام استان از موضوع، اقدام به تمکین در مقابل ظلم به خود و حرفه دامپزشکی کردند که خود موضوعی بغرنج است ...

اگر دستگاه حاکمیت این حرفه در استان خراسان رضوی، به جای شماتت این همکاران، کمی در ماجرا دقیق شود، باید خود را مسئول این اتفاق بداند.

ایشان در طول واگذاری پروانه به این همکاران چگونه با آنها برخورد کردند که به جای اعتماد کردن به ارگان صادر کننده پروانه و پاسخگو دانستن آن، سریعاً و ناامیدانه به صنف گل فروشان مراجعه کنند و برای جلوگیری از پلمب غیرقانونی کلینیک خود، فرم آن اتحادیه را پر کنند.

روی صحبتم با همکاران عزیز درمانگر است که بدانید اگر ۱۰۰% نیز دستگاه حاکمیت این تصور را در شما ایجاد کرده باشد که مدافع شما نیستند و نگاه همدلانه و هم عرض با شما ندارند، به هیچ عنوان نباید با حیثیت این حرفه بازی می کردید. وقتی حیثیت یک حرفه مورد خدشه قرار گیرد، باید همه چیز را فدای آن نمود. وظیفه دستگاه حاکمیت این حرفه در کشور و همچنین در استان هاست که زمانی که فرد یا ارگانی به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه به این حرفه حمله کرد، باید تمام اختلافات را کنار گذاشت و برای حفظ این حیثیت از جان مایه گذاشت. همانطور که دیدیم مدیرکل محترم اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی و رئیس محترم نظام دامپزشکی این استان به مسئله ورود کردند که جای تشکر فراوان دارد.

قطعاً ما نیز در استان اصفهان و سایر استان ها اعلام آمادگی می کنیم که نه تنها در این مورد، بلکه در موارد دیگر نیز اگر مسائل و مشکلاتی به درمانگران کشور و حرفه دامپزشکی لطمه بزند، برای کمک به حل مشکل ورود پیدا کنیم.