ابلاغ دستورالعمل فنی و بهداشتی واحدهای تولید، عرضه و توزیع فرآورده‌های لبنی صنفی از سوی وزارت بهداشت
 

 «دکتر علیرضا رییسی» معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل فنی و بهداشتی واحدهای تولید، عرضه و توزیع فرآورده های لبنی صنفی را ابلاغ کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از وزارت بهداشت، در راستای اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، معاون بهداشت وزارت بهداشت دستورالعمل فنی و بهداشتی واحدهای تولید، عرضه و توزیع فرآورده های لبنی صنفی به شماره کد 18039221 را ابلاغ کرد.

بنابر این گزارش، معاونت های بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور موظفند در نظارت بر فعالیت مراکز مذکور بر اساس دستورالعمل ابلاغی اقدام کنند.

 

«دانلود متن کامل دستورالعمل فنی و بهداشتی واحدهای تولید، عرضه و توزیع فرآورده های لبنی صنفی»