دعوت به همکاری دکتر دامپزشک (خانم) در یک بیمارستان دامپزشکی واقع در سعادت‌آباد تهران

دعوت به همکاری دکتر دامپزشک (خانم) دارای ۱۰۰ امتیاز در بخش بستری بیمارستان دامپزشکی واقع در سعادت آباد تهران

ارسال رزومه از طریق تلگرام به شماره: ۰۹۳۸۶۶۶۰۱۵۷

تاریخ اعلام نیاز: 12/8/97