دوره آموزشی جامع تشخیص و درمان بیماری‌های پوست در دام‌های کوچک؛ ۳۰ آبان و ۱ آذر - کرج