سلسله کارگاه‌های تئوری یک‌روزه پژوهش در دامپزشکی: ۱۵، ۲۲ و ۲۳ آذر - دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 

سلسله کارگاه های تئوری یک روزه

 1. نقد، نگارش و داوری گزارشات علمی: پنج شنبه 15 آذر

2. آنچه لازم است یک پژوهشگر دامپزشکی از علم آمار بداند: پنج شنبه 22 آذر

3. انجام و تجزیه و تحلیل آزمون های آماری متداول در دامپزشکی در نزم افزار آماری SAS : جمعه 23 آذر

مدرس: دکتر امیر نیاسری

مکان برگزاری: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

تلفن تماس:  09356056995