نام رازی برای دامداران نان نمی‌شود! - دکتر مرتضی راعی
 

«دکتر مرتضی راعی» در کانال «دامپزشکان ایثارگر» نوشت:

نام رازی برای دامداران نان نمی شود!

گفته شده واکسن آنتروتوکسمی در کشور وجود ندارد. این که چرا این واکسن زمانی آنقدر زیاد شد که تاریخش گذشت و رئیس موسسه رازی لیبلش را کند! و لیبل جدید زد که آن هم لو رفت و او را از ریاست انداخت، و حالا که واکسن وجود ندارد.

سازمان دامپزشکی طبق قانون سازمان دامپزشکی موظف است واکسن را چه از داخل و چه از خارج تامین کند.

موسسه رازی تولید کننده این واکسن است و هر سال به نوعی دست سازمان را در حنا می گذارد.

چه کسی باید پاسخگوی دامداران بی نوا باشد که بهترین دام آنها جلوی چشمشان جان می دهند و زیر خاک می روند.

موسسه رازی اگر توان تولید ندارد، حداقل اعلام نماید تا سازمان دامپزشکی در کوتاه مدت از خارج وارد و در بلند مدت زمینه تولید این واکسن حیاتی را در بخش خصوصی فراهم نماید.

موسسه رازی نیز یه سر تحقیق و توسعه خود برود و خوراک بخش خصوصی واکسن ساز را فراهم نماید.