جلسه کمیته ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در اداره کل دامپزشکی استان تهران برگزار شد
 

جلسه کمیته ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی با حضور اعضای این کمیته در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان تهران برگزار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران، در راستای اجرای دستورالعمل ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، جلسه کمیته هماهنگی اجرای این دستورالعمل در مورخه 11/9/97 در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان تهران تشکیل گردید.

در این جلسه «دکتر واعظی» مدیرکل دامپزشکی استان ضمن تاکید بر ضرورت اجرای دستورالعمل یاد شده، آن را گامی موثر در راستای حفظ حقوق مسئولین فنی و ارتقاء کیفیت بهداشتی فرآورده های خام دامی ارزیابی نمود.

در ادامه جلسه که با حضور نمایندگان اداره کل دامپزشکی استان، انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی، و سایر تشکل های ذیربط تشکیل گردید، نقطه نظرات کارشناسی جهت اجرای دستورالعمل اخذ و مقرر شد در جلسه آتی که در اسرع وقت تشکیل می گردد، تصمیمات نهائی اتخاذ و مراتب جهت اجرا ابلاغ گردد.